Go to Top

Za trdnejšo gospodarsko unijo

V svojem govoru v Evropskem parlamentu o dogovoru, ki so ga evropski voditelji sprejeli 8. in 9. decembra v Bruslju je predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso dejal, da odločitev 26 držav članic o sprejetju novega medvladnega sporazuma za uvedbo strožjih proračunskih pravil kaže na njihovo pripravljenost za poglobitev evropskega povezovanja.

Po sporazumu bodo morale države članice zagotoviti uravnoteženost svojih proračunov ali celo javnofinančni presežek. Države katerih proračunski primanjkljaj bo presegal 0,5 % bruto družbenega proizvoda bodo morale pod nadzorom Komisije in drugih držav EU sprejeti ustrezne proračunske ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja.

Države članice naj bi sporazum, ki je pomemben del ukrepov EU za odpravo finančne in dolžniške krize območja evra, podpisale marca 2012.

Načrt EU zajema:

  • 6 ukrepov namenjenih boljšemu nadzoru nad proračuni in obvladovanju javnega dolga (v veljavi so od 13. decembra 2011);
  • pregled gospodarske rasti 2012, v katerem so priporočila Komisije o spodbujanju gospodarske rasti ustvarjanju delovnih mest in nadzoru javnih financ. Nato sledi šestmesečni evropski semester v katerem države EU pri oblikovanju proračunske in gospodarske politike med seboj sodelujejo in upoštevajo mnenje drugih članic;
  • predlog za ustanovitev stalnega sklada EU za stabilnost evrskega območja julija 2012 (trenutni začasni sklad bo deloval do sredine leta 2013).

Evropski voditelji bodo kmalu sprejeli odločitev o tem ali lahko Mednarodnemu denarnemu skladu zagotovijo do 200 milijard EUR dodatnih sredstev za pomoč prezadolženim državam EU.

Marca 2012 bodo razpravljali o možnostih za poglobitev proračunskega usklajevanja in preučili predlog, po katerem naj bi države območja evra lahko skupaj izdajale obveznice.

Gospodarska rast in nova delovna mesta

Predsednik Barroso je pozval še k hitremu sprejetju ukrepov za stabilizacijo gospodarstva in nova delovna mesta med drugim tudi:

  • sprejetje časovnice Komisije za stabilnost in rast
  • izvedbo obstoječih ukrepov za poglobitev evropskega gospodarskega povezovanje (na področju storitev energije inovacij interneta in sporazumov o prosti trgovini)
  • sprejetje predlogov o malih podjetjih boljši zakonodaji davčni reformi in zanesljivi oskrbi z energijo.

 

Vir: Evropska komisija (14.12.2011)