Go to Top

Registracija živilske dejavnosti obvezna tudi za catering

Registracija živilske dejavnost – postopek, ki marsikateremu podjetniku ne uide!

V prvem delu prispevka smo pisali o zakonodaji s področja živil, s tokratnim prispevkom pa želimo vse bodoče in aktivne podjetnike, ki se ukvarjajo z živili, torej so nosilci živilske dejavnosti, obvestiti o registraciji živilskega obrata.

Informativni izračun plače

Od 1. januarja 2006 morajo vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli aktivnosti z živili.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2022

Registracija živilske dejavnosti

Registracija živilske dejavnosti obvezna tudi za catering

Nosilec živilske dejavnosti je vsaka fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki izvaja katerokoli obliko živilske dejavnosti.

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti registracijo živilskega obrata v primerih, da opravljajo katero koli od naslednjih dejavnosti:

  • primarno proizvodnja živil ali rejo živali namenjenih za proizvodnjo živil;
  • izvajajo postopke povezane s primarno proizvodnjo (zbiranje mleka (t.i. vaške zbiralnice mleka)), odkup mleka (organizator odkupa mleka), zbiranje uplenjene divjadi (lovske zbiralnice);
  • predelava, izdelava, priprava, obdelava, pakiranje, skladiščenje;
  • uvoz;
  • posredništvo;
  • veleprodaja;
  • maloprodaja (prodaja živil v prodajalni na drobno, na tržnici, na premični stojnici, internetno, po pošti, potujoča prodajalna, prodajni avtomat, gostinski obrati: restavracije, gostilne, okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, začasni gostinski obrati, turistične kmetije, priprava in dostava jedi (catering), institucionalni obrati prehrane (v bolnišnicah, šolah, vrtcih, zavodih, in domovih, vključno s prehrano pri organiziranem varstvu otrok), obrati za prehrano na delu ipd.;
  • prevoz živil.

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da so v živilskem obratu registrirane vse dejavnosti, ki se v tem obratu izvajajo. Najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja morajo oddati vlogo za registracijo obrata.

To lahko storijo tako, da izpolnijo obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Komu živilskega obrata ni potrebno registrirati?

Registracija živilskega obrata ni potrebna za:

Želite registrirati s.p.?

Živilski obrat lahko začne z obratovanjem, ko ga odobri Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Želim se prijaviti na e-novice

Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja