Go to Top

Rastlinjaki – rešitev za podjetnike, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave

Zaradi vremenskih sprememb, ki so iz leta v leto hujše, ukrepajo tudi podjetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo in prodajo doma gojene zelenjave. Rešitev zanje so lahko rastlinjaki, ki poskrbijo, da toča in slabo vreme, ne uniči pridelka. Veliko možnosti za inovativne podjetniške ideje ponuja tudi ekološko kmetijstvo.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je na naši VEM točki Data brezplačna in hitra.

Informativni izračun plače

Rastlinjaki ne morejo biti postavljeni kamorkoli in za postavitev rastlinjakov veljajo določena pravila. Ta so pripravili na Ministrstvu za okolje ali pa o redu na področju rastlinjakov odločajo Upravne enote, kjer naj bi stali rastlinjaki. Če pridelano zelenjavo prodajate na stojnicah, morate to ustrezno urediti.

Rastlinjaki – kakšna so pravila?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Rastlinjaki, ki so začasni objekti, ne potrebujejo nikakršnega dovoljenja. Zanje tudi ne veljajo nobene omejitve, razen če jih določa občinski prostorski akt. Enako velja za rastlinjake do 50 kvadratnih metrov.

Za rastlinjake od 50 do 150 kvadratnih metrov je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt (t. i. malo gradbeno dovoljenje).

Večji stalni rastlinjaki, ki se štejejo za manj zahtevne objekte, potrebujejo klasično gradbeno dovoljenje, ki je potrebno tudi za zahtevne objekte.

Ali na vaši kmetiji opravljate dopolnilne dejavnosti? Vlada je lani spremenila uredbo, ki se nanaša na dopolnilne dejavnosti na kmetiji in jih nekaj dodala.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt

Rastlinjaki - rešitev za podjetnike, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjaveVlogo za malo gradbeno dovoljenje lahko izpolni podjetnik sam, in sicer na obrazcu med drugim opiše lego objekta na kopiji zemljiškega katastra, tloris in prerez objekta ter priloži soglasja (če se rastlinjak postavi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali varovanih območij) in dokazilo o pravici graditi. Projektne dokumentacije ni treba izdelati. Kako pridobiti podatke iz zemljiške knjige?

Gradbeno dovoljenje za zahteven objekt

Stalni večji rastlinjaki se štejejo za manj zahtevne objekte in je zanj potrebno pridobiti klasično gradbeno dovoljenje. To je potrebno tudi za zahtevne objekte in med drugim zahteva dokumentacijo, ki jo izdela projektant, pridobitev mnenj (po starem zakonu soglasij) in plačilo komunalnega prispevka, kar je lahko precejšnja investicija za podjetnika.

Ministrstvo za okolje pojasnjuje, da če je rastlinjak kupljen na trgu kot izdelek (s certifikatom), se ga ne glede na površino šteje za nezahteven objekt, torej se ga postavi z malim gradbenim dovoljenjem. Pri postavitvi takega rastlinjaka se ne izvaja nobenih gradbenih del, kot na primer postavitev betonskih temeljev. Če pa gre za trajne rastlinjake nad 150 kvadratnih metrov pa je treba zagotoviti, da so varni, zato je za njih potrebno klasično gradbeno dovoljenje.

Pravni nasvet

Podjetniki, predlagamo vam, da ste pozorni na objave razpisov Ministrstva za kmetijstvo. Morda si boste s prijavo na ustrezen razpis, olajšali financiranje nakupa rastlinjakov.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja