Go to Top

Novosti v Obrtnem zakonu

Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona je konec aprila stopil v veljavo (27.4.2013, UL RS št. 30/13) in prinaša številne novosti. Podjetnike, ki v okviru dejavnosti svojega podjetja opravljajo med drugim tudi obrtne ali obrti podobne dejavnosti, po vprašanjih sodeč, najbolj zanima, kdaj bodo lahko uradno prenehali s plačevanjem članarine.

Obvezno članstvo v Obrtno podjetniški zbornici se bo izteklo po 6 mesecih od uveljavitve zakona. Konec oktobra 2013, bodo člani na podlagi pisne izjave, lahko izstopili iz zbornice.nova zakonodaja

Zakon pa uvaja še druge spremembe:

  • v treh mesecih po sprejetju zakona naj bi stopila v veljavo uredba, ki bo na novo določala obrtne dejavnosti in izobrazbene pogoje za opravljanje teh dejavnosti
  • ukinjene so obrti podobne dejavnosti
  • dopolnjena so pravila glede določitve obrtnih dejavnosti
  • za izdelovalce domače in umetnostne obrti se bodo še vedno izdajali certifikati OZS, ne bodo pa za opravljanje dejavnosti potrebovali obrtnega  dovoljenja
  • v zakon so dodana nova javna pooblastila izdajanja potrdil o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Sloveniji
  • določen je postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU in državljanom tretjih držav, ki so pridobili poklicne kvalifikacije v EU, EGS ali Švicarski konfederaciji
  • opredeljen je način prijave čezmejnega občasnega opravljanja obrtnih dejavnosti za fizične in pravne osebe iz držav članic EU, EGS in Švicarske konfederacije.

V naših novicah in na seminarjih, ki jih organiziramo v podjetju DATA d.o.o., www.data.si,  vas bomo o novostih glede obrtnih dejavnosti in pogojev za opravljanje le-teh ažurno in sproti obveščali.

Avtorica: Bogdana Rejc, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja