Go to Top

Potni nalogi morajo biti izpolnjeni točno in sproti

Potni nalogi morajo biti izpolnjeni točno in vedno, ko na službenih poteh nastanejo stroški.

potni nalogi

Ker so potni nalogi računovodske listine, morajo omogočati spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih ter upravičenost povračila potnih stroškov, ki so nastali na službenem potovanju. Slovenski računovodski standardi (SRS) predpisujejo, kakšna mora biti oblika in vsebina potnih nalogov, da se lahko uporabijo kot knjigovodska listina.

Sestavljeni morajo biti tako, da vsebujejo vse podatke, na podlagi katerih lahko popolnoma jasno in brez dvoma vsaka strokovna oseba presodi naravo in obseg poslovnega dogodka, pojasnjujejo na Finančni upravi RS. Zanimalo nas je namreč, katere napake pri izpolnjevanju potnih nalogov najpogosteje ugotavljajo davčni inšpektorji

Potni nalogi – kaj je najpogosteje narobe?

Na Fursu pojasnjujejo, da najpogosteje ugotovijo, da potni nalogi niso dosledno izpolnjeni. Tako, na primer, ugotovijo, da pri sicer zaporednem številčenju nekateri potni nalogi manjkajo. »Ta nepravilnost vzbuja sum, da se potni nalogi ne pišejo redno oz. da se pišejo za nazaj,« dodajajo.

Ob tem ugotavljajo še druge pogoste napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:

 • Relacija poti ni dovolj natančno določena.
 • Ob kraju prihoda in odhoda manjkajo postanki.
 • Razlog za pot – službena naloga – ni dovolj natančno določena.
 • Ni datuma in/ali odhoda in vrnitve.
 • Ni navedene registrske številke službenega avtomobila.
 • Napačen obračun kilometrine ali na večdnevnih potovanjih samo obračun kilometrine brez drugih stroškov.
 • Manjka podpis predlagatelja obračuna potnih stroškov, ki je hkrati prejemnik izplačanih potnih stroškov.
 • Manjkajo priloge.

izobraževanje

Potni nalogi

Če imate težave pri izpolnjevanju potnih nalogov ali pa bi se radi izognili morebitnim neprijetnostim v prihodnosti, se udeležite našega seminarja, kjer vam bomo natančno predstavili, na kaj morate biti še posebej pozorni pri izpolnjevanju potnih nalogov.

Več informacij

Na Finančni upravi RS pojasnjujejo, da se po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v 5. členu določa, da se povračilo stroškov v zvezi z delom ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. »Iz potnega naloga pa mora iti razvidna odobritev službene poti s strani delodajalca,« so izpostavili na Finančni upravi RS, kjer so nam pripravili obširna pojasnila v zvezi s potnimi nalogi.

Potni nalog služi tudi kot dokaz o nastanku in namenu poti ter opravičuje stroške.

Klikni in deli

Kot priznan odhodek, se štejejo dnevnice za službena potovanja, povračila stroška prevoza na službeni poti ter povračila stroškov za službena potovanja v tujino v višini, kot jih določa Uredba. Ti odhodki se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov ter se priznavajo kot odhodek v smislu davka od dohodka pravnih oseb

Komentarjev (2)

 • peter kosi 11. Junija 2018 - 9:42 Odgovori

  Opravljam delo gradbenega nadzornika. Pogodbeni odnos z naročnikom storitve zahteva 2 – 3 krat tedensko obisk gradbišča, oziroma koordinacijo z izvajlci. Gradbišče je znotraj tovarne, ki je od sedeža delovnega mesta oddaljeno 23 km. Delo bo trajalo tri mesece. Prevoze bom opravljal s svojim vozilom. Delodajalec mi je pripravljen plačati kilometrino. Ali mi lahko podjetje za te vožnje odobri mesečni potni nalog ali pa moram za vsako vožnjo izpolniti svojega? Dokumentacija o resničnosti opravljenih poti so zapisniki gradbiščnih koordinacij in fotografije napredovanja del…
  Prosim za odgovor

  • Sergeja Širca 11. Junija 2018 - 11:31 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vprašanje. Lahko vam odobrijo mesečni poti nalog, a v taki obliki, da boste vsako pot vpisali v svojo vrstico (ura, datum in relacija začetka in konca potovanja). Za podrobne informacije vas vabimo, da se udeležite našega izobraževanja o potnih nalogih. Lep pozdrav in srečno na poti, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja