Go to Top

Izpolnjevanje potnih nalogov – katere so najpogostejše napake?

Izpolnjevanje potnih nalogov – to je ena izmed najpogostejših kontrol, ki jih izvedejo davčni inšpektorji pri inšpekcijskem pregledu. V članku vam bomo predstavili nekatere najpogostejše napake povezane z izpolnjevanjem potnih nalogov na katere so pri pregledu pozorni inšpektorji. Potrebujete pomoč ali samo nasvet glede pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov? Obrnite se na naše izkušene pravne strokovnjake. Pokličite nas na  01/600 15 30  ali pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Izpolnjevanje potnih nalogov – na splošno

Potni nalogi sodijo med dohodke iz delovnega razmerja. Potni nalogi so ključni dokumenti za evidentiranje službenih poti in povračilo potnih stroškov. Prevečkrat pa se dogaja, da pri izpolnjevanju in obdelavi teh nalogov pride do različnih napak. Kontroli pa so podvrženi tudi iz razloga, ker se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz.

Izračun plače

Potrebujete pravni nasvet?

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Izpolnjevanje potnih nalogov – najpogostejše napake

Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov lahko razdelimo glede na naslednje kategorije:

V zvezi z vodenjem evidence:

 • Potni nalogi nimajo zaporednih številk in se ne pišejo sproti.
 • Potni nalogi niso oštevilčeni.
 • Potni nalogi nimajo žiga podjetja (v kolikor podjetje posluje z žigom) in niso podpisani s strani odgovorne osebe

Interni akti podjetja

V zvezi s podatki o zaposlenemu:

 • Naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni popoln.
 • Ni navedeno delovno mesto zaposlenega.
 • Manjka podpis zaposlenega.

Pogodba o zaposlitvi

V zvezi s podatki glede službene poti:

 • Namen službene poti ni dovolj natančno določen (npr. sejem, seminar, poslovni sestanek).
 • Manjka navedba, po čigavem nalogu je zaposleni odšel na službeno potovanje.
 • Relacija poti ni dovolj natančno določena.
 • Izpolnjeni potni nalogi nimajo navedenega datuma in/ali ure odhoda ter vrnitve.
 • Na potnih nalogih ni navedena registrska številka službenega avtomobila.
 • Na potnih nalogih se napačno obračuna kilometrina.
 • Izpolnjeni potni nalogi nimajo prilog, iz katerih bi bilo razvidno, da je bilo potovanje dejansko opravljeno (cestnine, vinjete).
 • Prevoženi kilometri po potnem nalogu in evidenci prevoženih kilometrov v vozilu se ne ujemajo.
 • Izplačana kilometrina je previsoka ali prenizka glede na prevožene kilometre po potnem nalogu.

Prispevki za s.p. za 2024

Kljub temu, da se izpolnjevanje potnih nalogov včasih zdi zamudno delo, je potni nalog in dokumentacija, povezana z njim, pomemben dokument, saj lahko vpliva na obdavčitev zavezanca in podjetja. Če podjetje nima urejenih potnih nalogov in obračunov potnih stroškov, lahko v primeru inšpekcijskega pregleda, pride do obračuna:

 • dodatnega davka od dohodkov pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti,
 • dodatne dohodnine za zavezanca (prekvalifikacija neupravičenega izplačila v drug prejemek iz delovnega razmerja),
 • dodatnih prispevkov za socialno varnost,
 • kazni za prekršek.

Kilometrina 2024

Predlagamo vam, da se v izogib možnim napakam posvetujete z našimi pravnimi svetovalci glede pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov. Lahko se udeležite tudi našega izobraževanja o potnih nalogih.

Prijavite se na e-novice

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja