Go to Top

Poškodba na delovnem mestu – kdo krije zdravniški pregled?

Poškodba na delovnem mestu zahteva ustrezno postopanje delodajalca. Pri tem je potrebno upoštevati relevantno zakonodajo, ki določa način obravnave poškodbe ter postopek prijave. Poškodba na delovnem mestu pa lahko za delodajalca pomeni tudi strošek!

Informativni izračun plače

Delodajalci, ali ste seznanjeni z vsemi obveznostmi na področju zakonodaje? Naši pravniki ugotavljajo, da so delodajalci pogosto izgubljeni med zahtevami zakonodaje, kar lahko povzroči številne zaplete in obiske različnih inšpekcij. Da bi se izognili zapletom, se udeležite našega brezplačnega seminarja o obveznostih delodajalcev. Pišite nam na data@data.si.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Primer stranke

Stranki se je zgodila poškodba na delovnem mestu. Naša pravna služba je s strani stranke prejela vprašanje, vezano na kritje zdravniškega pregleda – in sicer ne glede zdravniškega pregleda pred prvo zaposlitvijo, temveč v primeru poškodbe na delovnem mestu.

Delavec se je poškodoval na delovnem mestu in utrpel hudo poškodbo desne noge. Delavec ne bo več mogel opravljati dela na delovnem mestu, kot ga je do poškodbe. Iz tega razloga mu sledi poklicna rehabilitacija. Komisija na ZZZS je zahtevala opravo pregleda na medicini dela.

Vprašanje stranke se je glasilo: Ali je ta pregled strošek delavca ali strošek delodajalca?

Vprašanje, ki ga je stranka zastavila naši pravni službi, zahteva najprej pojasnilo:

 • kaj se obravnava kot poškodba na delovnem mestu?
 • kaj je poklicna rehabilitacija?

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kaj je poškodba na delovnem mestu oz. poškodba pri delu?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 2 (ZPIZ – 2) definira, da je poškodba na delovnem mestu:

 1. poškodba na delovnem mestu, ki je:
 • posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter
 • posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma.

Poškodba na delovnem mestu oz. poškodba pri delu mora biti v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.

 1. poškodba na delovnem mestu, ki jo:
 • utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter
 • utrpi zavarovanec na službeni poti.
 1. obolenje, ki je:
 • neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Kaj je poklicna rehabilitacija?

Poklicna rehabilitacija je celosten proces, v katerem se zavarovanca (delovnega invalida) strokovno, fizično in psihosocialno usposobi:

 • za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli in ponovno vključi v delovno okolje;
 • za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.

Pravni nasvet

Kdo krije stroške zdravniškega pregleda (na medicini dela)?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V zgoraj navedenem primeru, bo zaradi poklicne rehabilitacije potrebno ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za delo delavca, ki se je poškodoval na delu.  V skladu s 196. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu, pri katerem je ugotovljena preostala delovna zmožnost, zagotoviti  poklicno rehabilitacijo.

Iz več določb v različnih zakonih izhaja, da delavec zaradi ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za delo ne sme imeti nobenih stroškov. To izhaja iz ZDR-1, ki v 28. členu določa, da zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Prav tako Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 14. členu določa tudi, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja