Go to Top

Poškodba delavca pri delu – kako je dolžan postopati delodajalec?

Poškodba delavca pri delu je za delodajalca lahko dokaj zahteven postopek!

Poškodba delavca pri delu nastane kot posledica nezgode med opravljanjem dela. O poškodbi pri delu tako govorimo le v primeru, če je ta posledica nezgode, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela. Čeprav je dolžnost delodajalcev zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, se poškodba delavca pri delu kaj hitro pripeti. Pogosto tudi zaradi nezadostne skrbnosti in pazljivosti delavcev. Zato je za vsakega delodajalca bistveno, da pozna svoje obveznosti v primeru, ko se pripeti poškodba delavca pri delu.

Informativni izračun plače

Poškodba delavca pri delu – obveznosti delodajalca

Prvi korak, ko se pripeti poškodba delavca pri delu, je seveda ustrezna zdravstvena oskrba delavca. V nadaljevanju naj delodajalec pripravi zapisnik o nezgodi, v katerem čim bolj natančno opredeli vse okoliščine in opis nezgode. Priporočljivo je tudi, da delodajalec zbere podpise ali izjave sodelavcev in morebitnih ostalih udeležencev, ki so bili priča dogodku. Na podlagi zapisnika delodajalec izpolni predpisani obrazec – ER-8 Prijava nezgode – poškodbe pri delu.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Postopki z obrazcem ER-8

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Obrazec ER-8 je delodajalec dolžan izpolniti v štirih izvodih, poškodovani delavec pa jih izroči svojemu osebnemu zdravniku. Ta bo obrazce ustrezno dopolnil in potrdil. En izvod potrjenega obrazca se vrne delodajalcu. En izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri osebnem zdravniku. Dva izvoda obrazca pa bo zdravnik posredoval Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Kdaj je potrebno obvestiti Inšpektorat za delo?

V določenih primerih je delodajalec dolžan o tem, da se je zgodila poškodba delavca pri delu, obvestiti tudi Inšpektorat za delo. To obveznost ima delodajalec v naslednjih primerih:

  • kadar gre za poškodbo, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni,
  • kadar gre za poškodbo s smrtnim izidom,
  • če gre za kolektivno nezgodo,
  • če gre za nevaren pojav ali
  • kadar gre za ugotovljeno poklicno bolezen.

Delodajalec Inšpektorat za delo obvesti tako, da mu pošlje kopijo obrazca ER-8 (Prijava nezgode – poškodbe pri delu).

Pravni nasvet

Pravice delavca – poškodovanca

Prijavo na ustreznem obrazcu naj delodajalec opravi čim prej. Ta namreč predstavlja podlago, na osnovi katere lahko delavec uveljavlja svoje pravice.

In kakšne pravice pripadajo delavcu? Na podlagi prijave poškodbe delavca pri delu in potrditve s strani osebnega zdravnika bo delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila za čas bolniške odsotnosti.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja