Go to Top

Poškodba delavca pri delu – kako je dolžan postopati delodajalec?

Poškodba delavca pri delu nastane kot posledica nezgode med opravljanjem dela. O poškodbi pri delu tako govorimo le v primeru, če je ta posledica nezgode, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela. Čeprav je dolžnost delodajalcev zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, se poškodba delavca pri delu kaj hitro pripeti. Pogosto tudi zaradi nezadostne skrbnosti in pazljivosti delavcev. Zato je za vsakega delodajalca bistveno, da pozna svoje obveznosti v primeru, ko se pripeti poškodba delavca pri delu.

Če se želite posvetovali v zvezi s postopki pri poškodbi delavca na delu, so vam na voljo naši pravni svetovalci. Kontaktirate nas lahko na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si. Usmerili vas bomo, kako naprej. Pomagamo vam tudi, če želite ustanoviti podjetje. Pri nas lahko registracijo podjejta opravite brezplačno!

Brezplačna registracija podjetja!

Poškodba delavca pri delu – obveznosti delodajalca

Prvi korak, ko se pripeti poškodba delavca pri delu, je seveda ustrezna zdravstvena oskrba delavca. V nadaljevanju naj delodajalec pripravi zapisnik o nezgodi, v katerem čim bolj natančno opredeli vse okoliščine in opis nezgode. Priporočljivo je tudi, da delodajalec zbere podpise ali izjave sodelavcev in morebitnih ostalih udeležencev, ki so bili priča dogodku. Na podlagi tega delodajalec opravi prijavo poškodbe ustreznim institucijam po posebnem postopku, ki ga bomo opisali v nadaljevanju.

Izračun neto plače z našim kalkulatorjem

Pravno svetovanje

“Popoldanca” lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Poškodba delavca pri delu – katere institucije mora o dogodku obvestiti delodajalec?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Prijava na ZZZS in NIJZ

Na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora delodajalec prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan bolniške odsotnosti z dela.

 Prijava na Inšpektorat za delo (IRSD)

V določenih primerih je delodajalec dolžan o tem, da se je zgodila poškodba delavca pri delu, obvestiti tudi Inšpektorat za delo. To obveznost ima delodajalec v naslednjih primerih:

  • vsaka smrtna nezgoda,
  • vsaki nezgoda pri delu, katere posledica je več kot tri dni odsotnosti delavca z dela,
  • vsaka kolektivna nezgoda pri delu (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela).

Vse o normirancih!

Kako delodajalec o poškodbi delavca obvesti potrebne institucije?

Postopek za delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavo nezgode in poškodbe pri delu uredi preko portala SPOT.

Na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca. Vpisani podatki bodo posredovani na IRSD (Inšpektorat za delo), ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) ter NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). V kolikor se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna tudi osebnemu zdravniku poškodovanca. Slednji bo izpolnil zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika).

Postopek za delodajalce, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije

V primeru, da delodajalec ni vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), nezgodo prijavi na papirnatem obrazcu, imenovanem Prijava NPD. Ko obrazec izpolni, ga v fizični ali elektronski obliki dostavi na ZZZS. Tamkajšnji referent potem potrebne podatke vnese v portal SPOT.

Malica – koliko znaša povračilo v letu 2023?

Pravice delavca – poškodovanca

Prijavo nezgode delodajalec opravi takoj ali v najkrajšem možnem času. Ta namreč predstavlja podlago, na osnovi katere lahko delavec uveljavlja svoje pravice. In kakšne pravice pripadajo delavcu? Na podlagi prijave poškodbe delavca pri delu in potrditve s strani osebnega zdravnika bo delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila za čas bolniške odsotnosti.

Ne pozabite! V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem (tudi študentom in dijakom) usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Tovrstna usposabljanja organiziramo tudi pri nas na Dati. Na voljo smo tudi vsem tistim, ki želijo registrirati podjetje ali o tem šele razmišljajo in bi se o tem želeli posvetovati. Kontaktirate nas lahko na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja