Go to Top

Pomoč gospodarstvu – katera podjetja bodo upravičena?

Pomoč gospodarstvu

Pomoč gospodarstvu prinaša Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP). Katera podjetja bodo upravičena do pomoči? Kakšni so pogoji? Kakšna pomoč gospodarstvu je predvidena? Do kdaj bo treba oddati vloge in kako?

Odprite d.o.o. na DATA točki! Pokličite 01/600-1530!

Upravičenci za pomoč gospodarstvu – kdo so?

Do pomoči so upravičene pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji ter so bile registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge do 1. decembra 2021. Pomoč gospodarstvu pa bodo lahko prejeli tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.

Z našim kalkulatorjem lahko opravite informativni izračun plače!

Kakšni so pogoji za pridobitev pomoči?

Na dan oddaje vloge upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije. Prav tako ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih ter neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za zadnje leto v višini 50 evrov. Pomoč gospodarstvu pa ne bo pripadalo tistim podjetjem, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oz. električne energije po drugih uredbah. Prav tako do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina vključila v ceno svojih storitev oz. proizvodov.

Preberite še – Povračila za prehrano bodo (lahko) s septembrom višja!

pravno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kakšna bo pomoč gospodarstvu?

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 (od junija do decembra) nad dvakratnikom dviga cen omenjenih energentov v letu 2021. Izračun upravičenih stroškov je narejen po metodologiji Evropske komisije in se na nanaša na obdobje med 1.6. in 31.12.2022. Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija. Poleg agencije bo nadzor izvajalo še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pomoč gospodarstvu je »razdeljena« na tri vrste pomoči:

  • Enostavna pomoč gospodarstvu, ki sledi pogojem iz točke 2.1. Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500 tisoč evrov in 50 % upravičenih stroškov;
  • posebna pomoč gospodarstvu na podlagi pogojev iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira; ta je omejena z 2 milijona evrov in do 30 % upravičenih stroškov – pri tem velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1.9.2022 naprej limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021;
  • pomoč namenjena energetsko intenzivnim podjetjem; znesek bo prav tako omejen z 2 milijona evrov, ampak bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanje lahko zaprosila za povračila do 50 % (v nekaterih primerih do 70 %) upravičenih stroškov.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Vloge za pomoč gospodarstvu se bodo lahko oddale novembra!

Vloge za pomoč gospodarstvu bodo morala podjetja oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija od 1. do 15. novembra 2022. Priložiti bo treba podatke o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij – december 2022. Podatki za obdobje junij – september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih. Medtem bodo podatki za obdobje oktober – december 2022 ocenjeni. Izplačilo prve tranše se pričakuje do 31.12.2022. To bo za stroške, ki se nanašajo na obdobje junij – september 2022. Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bo SPIRIT Slovenija povračila nakazal do 15.3.2023. In sicer na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31.1.2023.

Celotno besedilo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) je na voljo tukaj.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja