Go to Top

Finančnih tokov in njihovega načrtovanja ne smete spregledati!

Finančnih tokov ne sme pozabiti niti najmanjši s.p.

Na podlagi projekcije izkaza uspeha in stanja sestavimo načrt finančnih tokov, prikazuje pa načrtovane prejemke in izdatke. Načrt finančnih tokov je lahko v skrajšani obliki kot prosti denarni tok ali v obliki celovitega izkaza finančnih tokov iz poslovanja, investiranja in financiranja v njem lahko opredelimo tudi izhodišča za razdelitev čistega dobička na dividende oz. delež v dobičku in zadržani del dobička. S pomočjo tega izkaza se presoja načrtovana plačilna sposobnost podjetja.

Informativni izračun plače

Prikazuje načrtovanje stanje denarja na začetku in koncu vsakega meseca. Sestavljajo pa se lahko za različno dolga obdobja.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Zakaj denarno načrtovanje finančnih tokov?

 • načrt denarnih tokov prikazuje denarne prejemke in izdatke v času
 • podjetje ima v določenih časovnih obdobjih praviloma presežek, v drugih primanjkljaj denarnih pritokov nad odtoki
 • primanjkljaj lahko pokriva iz lastne denarne rezerve (žiro račun,
 • kratkoročne finančne naložbe) ali iz zunanjih virov
 • načrt denarnih tokov pomaga ugotoviti, kdaj podjetje potrebuje denar in zunanje financiranje in preprečuje nenadno pomanjkanje denarja
 • omogoča učinkovitejše nalaganje denarnih presežkov
 • omogoča prihranke pri plačanih obrestih in dodatne prihodke od prejetih obresti, količinske in gotovinske popuste
 • sestavlja se lahko za dan, teden, mesec, leto, odvisno od sezonskega gibanja prodaje, najmanj pa za leto dni vnaprej po mesecih
 • temelji na plačani in ne obračunani realizaciji (na čemer temeljijo računovodski standardi)

davčno svetovanje

Da bi imeli korist od načrtovanja finančnih tokov:

 • morajo biti podatki točni in pravočasni – mesečni izkazi uspeha največ 10 dni po koncu meseca
 • podatke razvrstimo po pogostnosti uporabe – na primer:
  • mesečni – zaloge
   • terjatve do kupcev
   • obveznosti do dobaviteljev
  • tedenski – stanje denarnih sredstev
   • denarni izdatki
   • denarni prejemki
   • nove prodaje
   • stanje naročil
 • rezultate primerjamo z načrtovanimi
 • pripravljamo tedenska poročila s podatki, ključnimi za uspeh podjetja – finančne podatke naj prejmejo odgovorni vodje in ključni delavci

Želite registrirati s.p.?

Pred sestavljanjem načrta (predračuna) izkaza denarnih oz. finančnih tokov določimo:

 • minimalno stanje denarnih sredstev
 • načrt prodaje
 • načrt denarnih prejemkov
 • načrt denarnih izdatkov
 • stanje denarnih sredstev konec meseca

Želim se prijaviti na e-novice

Minimalno stanje denarnih sredstev

 • določimo na temelju izkušenj iz preteklosti, n.pr. v višini 5 dnevne prodaje ali v višini predvidenih mesečnih stroškov
 • opredelimo lahko različne zneske v času zaradi sezonskih nihanj

Pripravil: Jure Filip, Data d.o.o.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja