Go to Top

Boljša zaščita interesov malih vlagateljev

Po novih predpisih bodo vlagatelji v finančne proizvode bolje obveščeni in zaščiteni.

Finančna kriza je razkrila pomanjkljivosti predpisov EU o prodaji naložbenih proizvodov, zato želi Komisija z novimi predlogi vlagateljem omogočiti jasnejše informacije in boljše svetovanje.

Evropska pravila ne dohitevajo več vedno bolj zapletenih proizvodov, ki so danes na izbiro malim vlagateljem. Komisija želi s svojim predlogom prodajalce naložbenih proizvodov prisiliti, da dajo prednost interesom vlagateljev.

Odpravljanje pomanjkljive obveščenosti

S standardnim dokumentom informacij o proizvodu bodo naložbeni svetovalci morebitnim vlagateljem predstavili najpomembnejše podatke o finančnem produktu. Tako bodo vlagatelji lahko:

  • prejeli najpomembnejše podatke, ki jih potrebujejo za obveščeno odločanje,
  • razumeli tudi zahtevnejše naložbene proizvode,
  • primerjali tveganje in stroške različnih proizvodov ter se lažje odločili za najprimernejši proizvod.

Več varnosti tudi pri nakupu zavarovanja

Veljavni predpisi o zavarovalnih proizvodih se ne uporabljajo v vseh državah članicah EU enako, so tudi premalo podrobni, da bi zagotovili ustrezno zaščito. Za nekatere vrste prodaje celo ni pravil.

Evropska komisija je predlagala enotna pravila za prodajo zavarovanj, ne glede na to, ali prodaja poteka preko posrednika ali neposredno. Tako bodo stranke prejele ustrezno svetovanje o proizvodu ter seznanjene s provizijo prodajalca in drugimi stroški.

Vzajemni skladi

Približno 75 % vseh kolektivnih naložb malih vlagateljev predstavljajo naložbe v evropske vzajemne sklade (KNPVP). Zaradi večje varnosti vlagateljev sredstva sklada KNPVP hrani posebna družba, depozitar, ki tudi nadzira, ali upravitelji sklada spoštujejo pravila.
Predlagani predpisi uvajajo jasnejša in enotnejša pravila o skladih KNPVP glede:

  • dolžnosti in odgovornosti depozitarjev,
  • strategije nagrajevanja odgovornih oseb – nepremišljeno nagrajevanje upravljavcev sklada ne sme voditi v pretirana tveganja, nagrajevanje mora biti usklajeno z dolgoročnimi interesi vlagateljev in cilji sklada,
  • upravnih kazni v primeru, da skladi KNPVP, njihovi upravitelji ali depozitarji kršijo pravo EU – kazni bodo morale biti dovolj visoke, da se kršitev zakona ne bo splačala.

Strožja pravila bodo dopolnila druge ukrepe EU za zaščito vlagateljev, denimo možnost odškodnine za vlagatelje v primeru neuspeha ter programe finančnega izobraževanja in usposabljanja.

Vir: Evropska komisija

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja