Go to Top

Archives

Tag Archives: finančnih tokov

Finančnih tokov in njihovega načrtovanja ne smete spregledati!

Finančnih tokov ne sme pozabiti niti najmanjši s.p. Na podlagi projekcije izkaza uspeha in stanja sestavimo načrt finančnih tokov, prikazuje pa načrtovane prejemke in izdatke. Načrt finančnih tokov je lahko v skrajšani obliki kot prosti denarni tok ali v obliki celovitega izkaza finančnih tokov iz poslovanja, investiranja in financiranja v njem lahko opredelimo tudi izhodišča za razdelitev čistega dobička na dividende oz. delež v dobičku in zadržani del dobička. S Nadaljuj z branjem