Go to Top

Pokojninski zakon je začel veljati – kaj je novega?

Pokojninski zakon oz. novela v veljavi od 1.4.2022

Pokojninski zakon oz. pokojninska novela se je začela uporabljati s petkom, 1. aprila. Katere spremembe prinaša novela oz. pokojninski zakon? Mimogrede, v našem podjetju Data imamo odlične pravne svetovalce, ki vam lahko svetujejo na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Pokojninski zakon – kaj velja po novem?

Nov pokojninski zakon, ki je v veljavi od petka, narekuje, da lahko oče v primeru, da se mati še ni upokojila, v dogovoru z njo uveljavlja dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. In to kljub temu, da ni prejemal nadomestila zaradi starševstva. Oče lahko uveljavlja odmerni odstotek pri izračunu pokojninske osnove tudi v primeru, če je mati umrla pred upokojitvijo.

Ustanovite s.p. ali d.o.o. pri nas na Dati! Pokličite 01/600-1530!

podjetniško svetovanje

Preberite tudi o regresu 2022 – koliko in do kdaj?!

Pokojninski zakon – spremembe tudi pri invalidnini

Novela (pokojninski zakon) od 1. januarja letos ureja usklajevanje invalidnin za telesno okvaro v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Pri prejemnikih sorazmernega dela pokojnine po mednarodnih pogodbah pa odmero invalidnin v sorazmernem delu. Ureja tudi neizplačevanje invalidnin v času bivanja v tujin, razen če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ena izmed pokojninskih novel je že izenačila pravice t.i. drugih oz. individualnih kmetov in t.i združenih kmetov, zavarovanih po pokojninskem zakonu iz leta 1983, ki so plačevali prispevke od enako visokih zavarovalnih osnov, tokratna novela pa to izenačitev širi. Po novem zajema tudi osnovo za odmero vdovske oz. družinske pokojnine po individualnem kmetu, umrlem pred izenačenjem pravic individualnih in združenih kmetov. A prejemnik družinske oz. vdovske pokojnine bo moral vložiti zahtevo za novo odmero.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

Pokojninski zakon – nova odmera tudi za tiste, ki jim je bila pokojnina priznana pred 1.5.2021

Do nove odmere družinske oz. vdovske pokojnine in invalidskega nadomestila bodo upravičeni tisti, ki jim je bila pokojnina (ali nadomestilo) priznana pred 1.5.2021, a bi jim bila pravica v skladu s pokojninsko novelo (ki se je začela uporabljati 1.5.2021) odmerjena v višjem znesku. Pokojninski zakon oz. novela je določila novi višini najnižje in zagotovljene pokojnine, hkrati pa uzakonila tudi nov institut najnižjega zneska invalidske pokojnine. Preračun teh pravic bo opravljen po uradni dolžnosti v šestih mesecih od 1. aprila do 1. oktobra.

Rezervirajte termin za registracijo podjetja pri nas!

Novost pri najnižjih pokojninah

Pokojninski zakon oz. novela se nanaša tudi na znesek najnižje pokojnine. Ta po novem pripada kmetom, ki bodo pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic ter so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini od predpisane pokojninske dobe brez dokupa za starostno upokojitev pri najnižji starosti. Prav tako bo ta znesek pripadal tudi upokojenim kmetom, ki izpolnjujejo oba navedena pogoja. Znesek najnižje pokojnine je enak najnižjemu znesku invalidske pokojnine. Po februarski redni uskladitvi od 1.1.2022 znaša 410 evrov. Za novo odmero morajo upokojenci vložiti zahtevo. Prav tako lahko novo odmero zahtevajo prejemniki družinske oz. vdovske pokojnine po umrlem upokojenem kmetu, ki bi bil upravičen do najnižje pokojnine v omenjenem znesku.

Preberite tudi – kolikšen bo letni dodatek za upokojence 2022?

Višja tudi socialna pomoč

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu (ta znaša 4,9 %), se je zvišala tudi višina denarne socialne pomoči. Ta se uporablja od 1.4.2022. To pomeni, da za vloge, ki so bile vložene že velja nov znesek. To je 421,89 evrov, prej je bil ta znesek nekaj malega nad 402 evra. S 1. aprilom so višji tudi varstveni dodatki, pogrebnine, posmrtnine in izredne socialne pomoči.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja