Go to Top

Paket energetske zakonodaje sprejet! Kaj prinaša?

Paket energetske zakonodaje sprejel DZ

Paket energetske zakonodaje je bil sprejet na izredni seji DZ. Zakoni so bili pripravljeni zaradi zaostrenih razmer na energetskih trgih. Podprli so novelo zakona o oskrbi s plini, zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo ter zakona o poroštvu za posle na trgu elektrike in plina.

Odprite s.p. na DATA točki!

Paket energetske zakonodaje – novela zakona o oskrbi s plini

Novela zakona o oskrbi s plini je ena izmed novosti, ki jih prinaša paket energetske zakonodaje. V nekaj točkah smo strnili ključne točke novele zakona o oskrbi s plini:

  • dopolnitev pojmov z dopolnitvijo gospodinjskega odjemalca;
  • določitev odjemalca osnove oskrbe (poleg gospodinjskega in malega poslovnega odjemalca so dodane še skupne kotlovnice, ki oskrbujejo gospodinjstva oz. skupnega gospodinjskega odjemalca);
  • za prostovoljno izbiro odjemalca je ob tem kot obvezna ponudba pri vseh dobaviteljih uvedena osnova oskrba za tiste, ki nimajo (ali ne morejo) pridobiti dobavitelja plina; cena plina za osnovno oskrbo bo določena s strani dobavitelja glede na značilnost odjema odjemalcev osnovne oskrbe. Ne sme presegati mejne povprečne nakupne cene plina na izravnalnem trgu;
  • vpeljuje institut nadomestne oskrbe s plinom kot začasno storitev oskrbe odjemalcev za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in skupne odjemalce, dokler ti ne pridobijo novega dobavitelja (v kolikor dobavitelj zaradi zaostrenih pogojev poslovanje preneha poslovati);
  • zaščiteni odjemalci so tudi skupni gospodinjski odjemalci, vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi; ti bodo po novem tudi upravičeni do nadomestne in osnovne oskrbe;
  • vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki je namenjen izmenjavi podatkov na trgu s plinom med družbo Plinovodi kot sistemskim operaterjem in dobavitelji plina.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

podjetniško svetovanje

Preberite še – Povračila za prehrano bodo (lahko) s septembrom višja!

Paket energetske zakonodaje prinaša tudi interventni zakon

V paket energetske zakonodaje je vključen tudi interventni zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Veljal bo do konca leta 2025. Temelji pa ta zakon (ki spada v t.i. paket energetske zakonodaje) na štirih stebrih:

  • zagotavljanje normalne oskrbe v primeru krize;
  • skrb za zanesljivost oskrbe;
  • zmanjšanje uvozne odvisnosti;
  • blažitev pritiskov na cene energije.

Eden izmed temeljnih ciljev tega zakona je povezati elektroenergetski sistem in sistem oskrbe s plinom, da bosta pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva, podjetij in javnega sektorja delovala usklajeno in da se bodo tudi krizna bremena razporedila med družbe iz obeh sistemov. Med drugim ta zakon (ki spada v paket energetske zakonodaje), daje vladi tudi podlago za določitev ogrevanja. In sicer to pomeni, da bo lahko z uredbami določila tudi temperaturo ogrevanja oz. hlajenja v javnih stavbah ter predpisala omejitve osvetljevanja stavb, prostorov ali površin.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Paket energetske zakonodaje – sprejet tudi »poroštveni zakon«

Med drugim pa paket energetske zakonodaje prinaša še en zakon. S tem bo država za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko in plinom trem družbam zagotovila do skupno 1,6 milijarde evrov poroštva za dostop do likvidnosti za trgovanje z elektriko in nakup plina izven Evropske unije. In sicer je poroštvo predvideno za družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE), Gen energija z vertikalno povezano družbo Gen-I in Geoplin. Omenjena podjetja bodo upravičena do poroštva države v višini 80 % obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja