Go to Top

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe

Veste, kaj pomeni in kakšni so pogoji za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe? V katerih primerih to velja tudi za samostojne podjetnike?

prednosti_slabosti_samozaposlitve hobi Abeceda poslovanja

Davčni zavezanci kot fizične osebe imajo možnost odplačila davka na več obrokov, v določenih primerih pa so lahko upravičeni tudi do odloga ali celo do odpisa davka. V zvezi s tem ima fizična oseba naslednje možnosti:

Prijava na izobraževanje Abeceda poslovanja

 • Plačilo davka v treh mesečnih obrokih (ne preverja se socialnega položaja in ni potrebno instrumenta zavarovanja)
 • Pačilo davka v 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev oziroma odpis davka  (preverja se socialni položaj posameznika)
 • Pačilo davka v 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev (ne preverja se socialnega položaja, vendar je treba predložiti ustrezen instrument zavarovanja)

Za odobritev odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka je potrebno vložiti vlogo po pošti ali preko portala eDavki.

plačevanje davka za fizične osebeUpravičenci in izpolnjevanje pogojev

Obročno plačilo davka v treh mesečnih obrokih je najenostavnejši in najhitrejši način za odplačevanje davka, pišejo na Finančni upravi RS (Furs).

Do tega so upravičene fizične osebe, in sicer za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti.  Tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost, je upravičena do obročnega odplačila davka v treh mesecih, a ob predpostavki, da gre za davek, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti (vključno s proračunom dohodnine na letni ravni).

Prijava na brezplačno izobraževanje Zasluži denar s hobijem in idejo

Pogoji za odobritev obročnega odplačevanja davka v treh mesecih: ni nobenega posebnega pogoja, prav tako ni treba priložiti nobenih dokazil, saj odobritev ni pogojena s socialnim položajem.

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje v primeru ogroženosti preživljanja za čas 24 mesecev

Do tega so lahko upravičene le fizične osebe. Izjema velja za samostojne podjetnike; do tega so upravičeni v primeru, da ne gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti.

V postopku se ogroženost preživljanja ugotavlja na štirih ravneh; na osnovi njegovih dohodkov (vsi dohodki in prejemki, ne glede na vrsto in obliko), na ravni prihrankov, premoženjskega stanja (npr. hiše, garaže, poslovni prostori) ter socialnih razmer in zdravstvenega stanja, za kar je potrebno predložiti ustrezna dokazila.

Kriteriji pa se seveda razlikujejo;

 • za odpis davka povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati osnovnega zneska minimalnega dohodka – 292,56 evra –  ob dodatnem pogoju, da obveznosti ni mogoče poplačati iz premoženja in prihrankov zavezanca;
 • za delni odpis povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 1,5-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka – 438,84 evra – ob dodatnem pogoju, da obveznosti ni mogoče poplačati iz premoženja in prihrankov zavezanca;
 • za odlog ali obročno odplačilo davka povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati dvakratnega zneska osnovnega zneska minimalnega dohodka – 585,12 evra – pri tem pa se premoženje in prihranki ne upoštevajo;
 • za obročno plačilo davka višina rednih mesečnih dohodkov zavezanca in njegovih družinskih članov ne presega višine davčne obveznosti.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ne glede na te kriterije se davek lahko (delno) odpiše, če je ogroženost preživljanja posledica posebnih okoliščin (naravne in druge nesreče; daljše bolezni; invalidnost; smrt itd.)

Za čas odloga oziroma obročnega plačila za odloženi znesek davka oziroma za neplačane davke, vključno z zamudnimi obrestmi, se zaračunajo obresti po obrestni meri 2 odstotka letno.

V katerih primerih odpis ali dolg ni mogoč?

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ne velja v naslednjih primerih:

 • akontacije davka;
 • davčni odtegljaj;
 • prispevke za PIZ
 • prispevke za ZZ
 • obveznosti, za katere se opravlja le izvršba in se ne vodi knjigovodskih evidenc
 • globe in stroške postopkov v prekršku
 • idr.

Prijava na brezplačno izobraževanje Prednosti in slabosti samozaposlitve

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja