Go to Top

Od sobote nižje trošarine za večje porabnike električne energije

Od prvega oktobra dalje bodo začele veljati nižje trošarine za večje porabnike električne energije. Gre za spremembo Zakona o trošarinah (ZTro-1), ki je v uporabo stopil z avgustom letos. Novi zakon je sicer prinesel spremembe za male proizvajalce piva in žganja; ti bodo plačevali polovične trošarine, zakon pa je uvedel tudi trošarino za elektronske cigarete, z novim letom pa uvaja tudi znatno znižanje stroškov davčne izvršbe.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Normiranci, ali res dobro poznate vse svoje obveznosti?

Več informacij

Prvi dan meseca oktobra bo tako prinesel znižanje trošarine za električno energijo za trošarinske zavezance, katerih letna poraba električne energije presega 10.000 MWh letno. Zanje se bo znesek trošarine znižal iz 3,05 na 1,80 evra za eno megavatno uro električne energije.

Prijava na izobraževanje

nižje trošarineKdo so trošarinski zavezanci za električno energijo?

  • Dobavitelj električne energije s sedežem v Sloveniji, končnim odjemalcem v Sloveniji;
  • končni odjemalec, ki v okviru opravljanja dejavnosti električno energijo za svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici oziroma jo uvozi iz tretjih držav ali mu jo dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji;
  • proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb ali jo dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.

V katerih primerih pa pri slednjem obveznost za obračun trošarine ne nastane?

Prijava na izobraževanje

  • Za električno energijo, proizvedeno v mali hidroelektrarni ali iz druge vrste obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, z močjo do vključno 2 MW, in jo proizvajalec porabi za lastno porabo;
  • za električno energijo, proizvedeno v gospodinjstvu oziroma na napravah, ki se uporabljajo za lastno porabo oziroma za začasno oskrbo z električno energijo v primeru izpada ali motenj običajne oskrbe z električno energijo, pod pogojem, da je trošarina za energent, porabljen v gospodinjstvu oziroma v napravah, ki se uporabljajo za začasno oskrbo z električno energijo, plačana.

Od sobote bodo za večje porabnike električne energije veljale za 1,25 evra nižje trošarine.

Klikni in deli

Nekaj administrativnih bremen, ki jih je prenesel zakon

Zakon tako med drugim uvaja:

  • obveznosti vlaganja obračuna trošarine samo za tisto davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine in odprava rednega mesečnega vlaganja obračunov trošarine (obračun se ne vlaga, če je v davčnem obdobju obveznost zavezanca enaka 0),
  • odpravo obveznosti vložitve obračuna za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajnih cen ali trošarine za cigarete (in drobno rezani tobak) za zneske do 10 evrov,

Prijava na izobraževanje

  • priznanje količine lastne rabe za pivo, ki ga proizvede in porabi fizična oseba v svojem gospodinjstvu ( do 500 litrov na leto), za kar je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo obračunati in plačati trošarino;
  • posebno ureditev za proizvajalce vina, ki omogoča odpremo vina v režimu odloga v drugo državo članico (poenostavljena pravica dostopa do uporabe EMCS).

Nov zakon je prinesel posodobitev ter vsebinsko prenovo trošarinske zakonodaje. Namen prenove zakonodaje je večja preglednost, jasnost in enostavnost davčnega sistema, ki je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa ter večjo pravno varnost zavezancev, pišejo na spletni strani.

Preberite tudi:

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja