Go to Top

Katera so obvezna poročila, ki jih mora oddati podjetnik

V množici obveznosti, ki jih imate kot podjetnik, je tudi oddaja različnih poročil. Za vas smo vsa poročila, ki jih morate izpolnjevati tako na mesečni kot letni ravni, zbrali na enem mestu. Poročila lahko oddaja podjetnik sam ali pa njegovo računovodstvo.

1. Medletna poročila

  • Mesečni ali trimesečni obračuni DDV
375922-2967-7

Poročila, ki jih mora oddati podjetnik

Obračun DDV-ja oddajate zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Obračun oddajajo tisti poslovni subjekti, ki so vpisani v register zavezancev za DDV.

  • Kvartalno / rekapitulacijsko poročilo – kot priloga DDV-0 oz. obračuna DDV.

Podjetniki to poročilo oddajajo v drugem mesecu za preteklo trimesečje. Poročilo izpolnjujejo tisti poslovni subjekti, ki so v določenem davčnem obdobju opravili dobave blaga v drugo državo članico EU ali so bili udeleženi v tristranskih poslih pri pretoku blaga znotraj EU (dobava blaga pomeni → prodaja blaga).

  • Obrazci REK-1 in iREK

Oddajate na dan posameznega izplačila. Oddajate tisti poslovni subjekti ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: plače regresi nagrade… zaposlenim delavcem ali izplačujete nagrade po pogodbah o poslovodenju (individualnih) ali izplačujete dohodke na podlagi pogodbe o delu.

  • Obrazci REK-2

Oddajate na dan posameznega izplačila. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: najemnineavtorski honorarji, izplačila »normirancem«, poklicnim športnikom, kulturnikom, novinarjem…; izplačila obresti po posojilnih pogodbah in izplačila dividend/dobička.

  • Mesečno Intrastat

Oddajate od 01. do 15. v mesecu za pretekli mesec. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki presežete vključitveni prag, ki znaša za odpreme blaga (prodajo) 200.000 00 € ali za prejeme blaga (nakup) 85.000 00 € ali če trguje z blagom izven EU.

2. Letna poročila

  • DURS

Pošiljanje podatkov o prejemkih fizičnih oseb-dohodnina – 31.01. za preteklo leto

Davčni obračun-obdavčljivi dobiček – 31.03. za preteklo leto

  • AJPES

Objava letnih računovodskih izkazov s pojasnili – 31.03. za preteklo leto

  • ZPIZ

Prijava plačanih prispevkov in delovne dobe zaposlenih – 30.04. za preteklo leto

3. Posebnosti:

  • Poročila ZRSZ

Oddajajo tisti poslovni subjekti, ki nameravajo skleniti pogodbo o delu ali pogodbo o avtorskem delu (1. poročilo) in nato tudi takrat, ko sklenete ter izplačate (2. poročilo) pogodbo o delu ali pogodbo o avtorskem delu

  • Poročila Banki Slovenije

Poročila, ki jih podjetnik oddaja na BS, so odvisna od dejavnosti podjetja.

Pripravili Katarina Kompara, Alenka Bizilj, DATA

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja