Go to Top

Kako lahko optimizirate svojo davčno osnovo?

Ste se kdaj vprašali kako bi lahko zmanjšali davčno obremenitev podjetja? Vsekakor je vredno premisliti kaj je za vas najbolj (davčni in finančno) ugodno. Vprašajte se: Ali potrebujem nova sredstva? V kakšnem stanju je oprema-so potrebne nove investicije? Potrebujemo nove kadre? Lahko doniramo neprofitni organizaciji?

V vse te namene so podjetjem na voljo različne davčne olajšave, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

Pomembno je, da razumete kako izračunate svojo davčno osnovo, kot tudi, da veste kakšna je davčna stopnja. Za družbe znaša davčna stopnja 17 %. Za podjetnike pa se davčna stopnja določa na podlagi dohodninske lestvice, ki je za leto 2013:

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
Nad Do      
  8.021,34        16 %
8.021,34 18.960,28 1.283,41   + 27 %  nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92   + 41 %  nad 18.960,28
70.907,20   25.535,16   + 50 %  nad 70.907,20

 

Davčne olajšave za D.O.O. v letu 2013

bigstock-Worried-businessman-with-paper-19423100-copy1

Davčna osnova;
Vir:Tori Quinn’s Blog

Podjetja imajo na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) možnost uveljavljanja naslednjih davčnih olajšav:

ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE za davek:

 • olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj 100% zneska olajšava za investiranje
 • olajšava za vlaganja v opremo in neopredmetena osnovna sredstva = 40%
 • olajšava za zaposlovanje (brezposelne osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let = 45% plače)
 • olajšava za zaposlovanje invalidov (od 50% do 70% plače)
 • olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (praksa vajeništvo = max. 20% povprečne plače v RS)
 • olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (zaposlenih 24% prisp. oz. max. 2,819,09 €) olajšava za donacije (od 0 3% do 0 5% obdavčenega prihodka)

Še to:

V kolikor ima podjetje izgubo, torej je davčna osnova negativna, se lahko le-ta pokriva z zmanjšanjem davčne osnove (dobička) v naslednjih poslovnih letih. Podjetje lahko z izgubo iz preteklih let pokrivajo le do višine 50% ustvarjenega dobička tekočega poslovnega leta.

Davčne olajšave za S.P. v letu 2013

Podjetniki imajo na podlagi Zakona o dohodnini (Zdoh-2) možnost uveljavljanja naslednjih davčnih olajšav:

ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE za davek:

  • splošna olajšava (odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2013):
Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do  
  10.866,37 6.519,82
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89   3.302,70

 

  • posebna olajšava za vzdrževane otroke in družinske člane:
  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih 
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

 

  • olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (100% zneska)
  • olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena osnovna sredstva = 40% zneska
  • olajšava za zaposlovanje (brezposelne osebe mlajše od 26 let ali starejše od 55 let = 45% plače)
  • olajšava za zaposlovanje invalidov (od 50% do 70% plače)
  • olajšava za zavezanca invalida (od 30% do 60% povprečne plače v RS)
  • olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (praksa vajeništvo = max. 20% povprečne plače v RS
  • olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (zaposlenih 24% prisp. oz. max. 2.819,09 €)
  • olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (S.P. = max. 2,819,09 €
  • olajšava za donacije (od 0 3% do 0 5% obdavčenega prihodka)

V kolikor ima podjetnik izgubo, torej je davčna osnova negativna, se lahko le-ta pokriva z zmanjšanjem davčne osnove (dobička) v naslednjih poslovnih letih. Podjetnik lahko z izgubo iz preteklih let pokrivajo le do 50% ustvarjenega dobička tekočega poslovnega leta.

Pripravil Jure Filip, DATA

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja