Go to Top

DURS še vedno aktiven pri nadzoru gotovinskega poslovanja

Davčna in carinska uprava RS je do avgustu izvedla skoraj 14.000 nadzorov gotovinskega poslovanja. Od začetka julija do konca avgusta je DURS prejel 1555 sporočil s fotografijami računov, ki so že bili ali še bodo uporabljeni v nadaljnjih postopkih nadzora.

DURS in CURS sta skupaj v dveh mesecih opravila 10.150 preventivnih obiskov, v katerih je potekalo tudi intenzivno zbiranje informacij na terenu, in 3.640 davčno inšpekcijskih nadzorov.

Euro-paying

Davčni nadzor gotovinskega poslovanja

V prvi fazi nadzora so davčni inšpektorji opravljali aktivnosti prikritega fotografiranja računov, mobilni oddelki carinske uprave pa so opravili več kot 8300 preventivnih obiskov davčnih zavezancev. CURS je davčne zavezance seznanjal o spremembah pri izdajanju računov, razdeljevali so informativne zgibanke ter zbirali informacije na terenu. V drugi fazi pa so potekali poostreni nadzori združenih davčnih inšpektorjev in carinskih mobilnih enot, ki so opravljale nadzore blagajniškega poslovanja in trošarinsko kontrolo prodaje tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač. DURS poroča, da so bili odzivi in sodelovanje zavezancev v davčnem nadzoru večinoma pozitivni.

DURS svoje aktivnosti na področju gotovinskega nadzora nadaljuje; trenutno poteka pozivanje davčnih zavezancev za predložitev izpisa podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju, na podlagi katerih se bodo nadaljevali postopki nadzora. Davčni inšpektorji nadaljujejo tudi z nadzorom na terenu, tudi carina intenzivno zbira informacije na terenu in opravlja selektivne trošarinske kontrole.

Novembra naj bi bili znani prvi učinki sprememb zakonodaje na področju gotovinskega poslovanja,ko bo DURS prejel trimesečne obračune za julij, avgust in september, ki jih morajo davčni zavezanci poslati na DURS do konca oktobra.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja