Go to Top

Obrazec M4 aktualen le še letos

Obrazec M4 je aktualen le še do 30. aprila 2017. Do takrat morajo delodajalci na njem še zadnjič posredovati podatke o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih zavarovanja za svoje zaposlene Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Ti podatki so potrebni za izračun pokojninske osnove.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kakšne so mesečne obveznosti normiranca?

Več informacij

Podatki za oblikovanje prijave o osnovi se sicer od 1. 1. 2016 dalje zbirajo na obračunu davčnega odtegljaja (Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Kljub temu pa so delodajalci v skladu s prehodno določbo dolžni do 30. 4. 2017 posredovati podatke o osnovi na obrazcu M-4 za leto 2016. Za obdobja po 1. 1. 2017 pa ta njihova obveznost preneha.

Prijava na izobraževanje

Kaj je obrazec M4?

Obrazec M4 predstavlja način, prek katerega dajalci podatkov za zavarovance posredujejo podatke o plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja, potrebnih za izračun pokojninske osnove.

Obrazec M4 za leto 2016 oziroma podatke, ki jih vsebuje, se posreduje spletne aplikacije M-4. Torej na enak način kot pretekla leta. Navodila za izpolnjevanje podatkov na obrazcih M4 najdete na tej spletni povezavi.

obrazec M4Na ZPIZ posebej opozarjajo, da se na obrazcih M4 javijo tudi potrebni podatki, ki se nanašajo na pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15). Teh podatkov se namreč na obračunih davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (obrazci REK-1) ne poroča, saj jih ZPIZ-u enkrat letno posreduje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Obrazec M4 pa te podatke torej mora imeti.

Za samostojne podjetnike in za druge samostojne zavezance, ki so vključeni v obvezno zavarovanje po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, osebe v prostovoljnem zavarovanju idr.), bo obrazce M4 posredoval FURS kot zakoniti dajalec podatkov. Če ima samostojni podjetnik zaposlene delavce, mora zanje sam posredovati obrazec M4 ali pa pooblastiti računovodski servis. V kolikor bi želeli, da za vaše mesečne obveznosti skrbi kvaliteten računovodski servis, preverite ponudbo računovodskih storitev DATA.

Prijava na izobraževanje

Morda vas glede M-obrazcev zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja