Go to Top

Obračun plače – do kakšnih napak lahko pride?

Obračun plače lahko hitro vsebuje tudi napake. Katere so najbolj pogoste? Da bo obračun plače takšen, kot mora biti, vam lahko pomaga naš računovodski servis DATA. Za ponudbo pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Izračunajte si vašo plačo

Obračun plače in napačno obračunani dodatki

Med pogoste napake, ko gre za obračun plače, sodijo izplačila dodatkov pri plači. Delodajalci namreč dodatek za delovno dobo ali dodatek za pogoje dela vštejejo v minimalno plačo. To ni v skladu z zakonom! Zakon o minimalni plači (ZMinP) namreč določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatki, določeni z zakoni ali drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami. Lahko se celo zgodi, da dodatka za delovno dobo oz. dodatke za pogoje dela delodajalec ne izplačuje. To je v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Brezplačno registrirajte podjetje

Računovodstvo

Odprite d.o.o. na Dati

Napačen obračun povračil stroškov

Ko se dela obračun plače, lahko pride tudi do napak pri povračilih stroškov (na primer za povračila za prehrano, prevoz na delo ipd.). Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa višine plačil, do katerih se te ne štejejo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Povračila stroškov iz delovnega razmerja sicer (lahko) določajo kolektivne pogodbe. V kolikor jih ne, pa se to lahko uredi s podzakonskim aktom ali internim pravilnikom delodajalca.

Prevoz na delo 

Obračun plače – napačna osnova ali višina odstotka od osnove za nadomestila plače

Možne napake pri obračunu plače so tudi pri obračunu nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela. To so lahko bolniški stalež, dopust ipd. V kolikor referent za obračun plač ali druga oseba, ki opravlja to delo (računovodja, knjigovodja) naredi napako pri upoštevanju pravilne osnove ali višine deleža od osnove za obračun nadomestil, pride do napačnega obračuna.

Izračunajte si dohodnino

Možnih napak pri obračunu plače je še precej. Če menite, da so napake pri obračunu plače tudi pri vas, se lahko z našimi svetovalci dogovorite za plačljiv pregled vaših plačilnih list. Pravniki preverijo ustreznost zneskov, če so skladni z veljavno zakonodajo ter ostalimi akti, medtem ko računovodja preveri pravilnost in davčno ustreznost obračuna plač. Za ponudbo lahko pokličete na 01 600 1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja