Go to Top

Obnovitev gospodarske rasti, utrditev unije

Voditelji EU so na zasedanju 28. in 29. junija potrdili ukrepe, s katerimi bodo obnovili zaupanje gospodarstva, spodbudili gospodarsko rast in utrdili Evropsko unijo.

„Na tokratnem Evropskem svetu smo sprejeli odločitve, ki jih od nas pričakujejo prebivalci, mednarodni partnerji in trgi“, je izjavil predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.

Države evrskega območja so podprle odločitev, da Evropska centralna banka prevzame vlogo skupnega bančnega nadzornega organa, kar je ključni korak obnove finančne stabilnosti.

Sredstva iz evrskega reševalnega sklada bodo poslej lahko nakazali neposredno bankam v težavah. Po sedanji ureditvi morajo namreč države najprej sklad zaprositi za posojilo, nato pa denar posoditi svojim bankam.

Države EU so zaprosile predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya, naj skupaj s predsedniki Evropske komisije, držav evrske skupine in Evropske centralne banke pripravi načrt za tesnejšo ekonomsko in monetarno povezavo.

Z načrtom naj bi določili tudi skupna pravila za nadzor nad finančnim sektorjem, uveljavitev dogovorjenih omejitev za nacionalne proračune in močnejšo uskladitev ekonomskih politik.

Sredstva za gospodarsko rast

Vsi voditelji EU so podprli dogovor o gospodarski rasti in zaposlovanju, ki za spodbujanje gospodarstva namenja 120 milijard evrov.
Ta sredstva zajemajo tudi 60 milijard evrov dodatnega kapitala za Evropsko investicijsko banko, ki bo tako povečala svojo kreditne zmogljivosti. Banka bo sredstva vložila v projekte, ki v Evropski uniji podpirajo inovacije in znanje, mala podjetja, obnovljive vire energije in moderno infrastrukturo.

Evropska unija bo vložila približno 5 milijard evrov v obliki projektnih obveznic, s katerimi bodo sofinancirali gradnjo prometne, energetske in širokopasovne internetne infrastrukture.

Preostalih 55 milijard evrov bo preusmerila iz neporabljenih regionalnih sredstev EU in jih porabila za podporo malim podjetjem in zaposlovanju mladih.

Ukrepi za gospodarsko rast

Voditelji EU so podprli priporočila za posamezne države, ki jih je pripravila Evropska komisija v zvezi s prednostnimi ekonomskimi in proračunskimi nalogami v prihodnjih 12 mesecih.

Potrdili so še zadnje ukrepe za uvedbo enotnega patentnega sistema EU, ki bo izumiteljem omogočil, da bodo z enim samim patentom zaščitili izum v vseh sodelujočih državah EU, kar bo zmanjšalo stroške in birokratske postopke.

Mednarodne zadeve

Voditelji EU so obsodili nasilje v Siriji in udeležene strani pozvali, naj spoštujejo mirovni načrt Združenih narodov. Podobno so pozvali Iran, naj izpolni mednarodne obveznosti, ki jih je sprejel v zvezi z jedrskim programom. S 1. julijem 2012 se je začela blokada EU na uvoz iranske nafte.

Sprejeli so tudi sklep o začetku pogajanj s Črno goro o članstvu v Evropski uniji.

Vir: Evropska komisija

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja