Go to Top

Lončarim, slikam, izdelujem igrače, šivam,… kako lahko prodam svoje izdelke? Naj postanem podjetnik?

Sobotne dopoldneve si marsikateri obiskovalec centra Ljubljane popestri z obiskom nabrežja Ljubljanice, kjer ga čakajo stojnice z izdelki domače obrti. Na stojnicah ob Ljubljanici najde obiskovalec pestro ponudbo izdelkov, ki jih na ogled in prodajo ponujajo izdelovalci domače obrti.

Med obiskovalci se najdejo tudi taki, ki komentirajo ponudbo v stilu, to bi znal tudi jaz narediti ali pa glej, jaz tudi delam take izdelke, jih lahko potem tudi jaz prodajam na stojnici?

Lahko vsak prodaja doma narejene izdelke?

Z vidika nadzora tržne inšpekcije mora biti oseba, ki na stojnici prodaja lastna umetniška dela, ustrezno statusno organizirana. Kdor je vpisan pri registrskem organu (ministrstvo, pristojno za kulturo) kot samozaposleni v kulturi za dejavnost 90.030 Umetniško ustvarjanje, lahko prodaja svoje lastne izdelke na premični stojnici, če si pridobi soglasje v skladu z določili 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1).

Oseba je lahko tudi samostojni podjetnik, registriran za ustrezno dejavnost, ki si za prodajo izdelkov domače obrti pridobi pozitivno mnenje komisije pri Obrtno –podjetniški zbornici, da predmeti, ki jih izdeluje sodijo med izdelke domače in umetnostne obrti . Posameznik pa izdelke domače obrti lahko izdeluje in prodaja kot osebno dopolnilno delo, s tem, da si za izdelke pridobi prej omenjeno mnenje komisije pri Obrtno-podjetniški zbornici.

6. člen Zakona o trgovini (ZT-1) določa, da je za prodajo blaga zunaj prodajaln, kamor spada prodaja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici, potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se bo prodajalo blago. V soglasju mora biti določen prostor in časovni termin prodaje blaga.

Ker se določbe ZT-1 smiselno uporabljajo tudi za druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke, je potrebno pri prodaji na premični stojnici upoštevati tudi določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na označbo prodajnega mesta (firma in sedež trgovca).

Poleg tega je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa, da mora podjetje za blago, ki ga ponuja, vidno označiti ceno ter je dolžno za prodano blago izdati račun. V primeru, da vsota plačil presega 12 EUR, pa mora potrošniku izročiti tudi pisno obvestilo, ki vsebuje firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga, ter pravice potrošnika iz 46. c člena ZVPot o odstopu od pogodbe ter kraj in datum.

Vse tri oblike organiziranja izdelovalcev domače obrti (samozaposleni v kulturi ali samostojni podjetnik ali opravljanje osebnega dopolnilnega dela) jim omogočajo, da za prodajo izdelka izdajo račun stranki, ki je kupila izdelek.

Samozaposleni v kulturi, se z odločbo pristojnega ministrstva zglasi na AJPES, DURS in ZZZS in se ustrezno registrira, osebno dopolnilno delo se prijavi na upravni enoti, v kraju bivanja izdelovalca domače obrti, samostojni podjetnik pa lahko registracijo svojega s.p., https://data.si/ustanovitev-podjetja/.

Registracije podjetij opravljamo tudi na VEM točki DATA, kjer podjetnikom začetnikom nudimo vse informacije pri postopkih pred, med in še po registraciji podjetja. Nudimo pa jim tudi vrsto storitev, ki jim na začetku pomagajo na njihovi samostojni podjetniški poti. Preberite si več o storitvah in postopkih registracije.

Pripravila: Bogdana Rejc, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja