Go to Top

Novosti pri izplačilu socialnih transferjev

Poimenovanje nakazila kot “podpora za socialno varnost”

Novosti pri izplačilu socialnih transferjevMinistrstvo za delo obvešča prejemnike transferjev, ki so na svoje bančne račune prejeli nakazila z nazivom: “socialna pomoč oziroma podpora za socialno varnost” (pri prejemnikih državne in Zoisove štipendije ter pri prejemkih s področja vojnih zakonov), da takšno poimenovanje transferja pri nakazilu na bančne račune nima nikakršnega vpliva na vsebino transferja ali na morebitno kasnejšo omejitev pri dedovanju, kot velja za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek.

Glede omejitev pri dedovanju pojasnjujejo, da se določbe Zakona o dedovanju, ki določaj,o da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu omeji nanašajo (izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija) izključno na denarno socialno pomoč (redna trajna in izredna DSP) in varstveni dodatek. Štipendije in prejemki po vojnih zakonih se ne štejejo med pravice, na podlagi katerih bi bilo mogoče omejiti dedovanje (oziroma zahtevati vračilo sredstev v višini prejete pomoči).

Sprememba ure izplačil

Od 1. januarja 2012 je spremenjena ura izplačil različnih socialnih transferjev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, starševska nadomestila, državna štipendija in drugi prejemki. Prejemki bodo na računih prejemnikov na izplačilni dan tekom dneva (najkasneje do 16. ure), vendar predvidoma nekaj ur kasneje kot do zdaj. Poudarjamo, da se izplačilni dan (kot je naveden v terminskem načrtu izplačil za leto 2012) ne spreminja.

Vir: MDDSZ

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja