Go to Top

Domači stroški po novem davčno nepriznani

Sicer se že odvijajo aktivnosti ( s strani OZS in ZRFR) za prepoznanje in priznavanje določenih stroškov, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti.

Dokler DURS ne bo objavil sprememb žal velja njihovo pojasnilo z dne 12.01.2012, ki je stopilo v veljavo z dnem objave.

Predlagamo vam, da pri dobaviteljih (mobilni telefon internet …), s katerimi imate dejanske stroške pri opravljanju svoje dejavnosti spremenite naročnika na vaš s.p.

Pojasnilo DURS št. 4212-4452/2011 z dne 12.01.2012

Domači stroški po novem davčno nepriznaniDavčna obravnava stroškov v zvezi s sredstvi, ki se uporabljajo za privatne namene je drugačna od obravnave stroškov v zvezi s sredstvi, ki se uporabljajo za poslovne namene. V skladu z veljavno davčno ureditvijo se dohodki, ki jih dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti v svojem organiziranem podjetju razlikujejo od ostalih dohodkov fizične osebe, ki so po ZDoh-2 drugače obravnavani. Navedeno se po določbah 50. člena ZDoh-2 vzpostavlja tudi preko ločevanja med poslovno in privatno sfero fizične osebe, ki opravlja dejavnost kar zahteva striktno ločevanje uporabe sredstev (kapitala) v poslovne namene od uporabe sredstev (kapitala) za privatne namene. Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti in ga uporablja za opravljanje dejavnosti ne prenese iz svojega gospodinjstva (tj. iz privatne sfere) v podjetje (tj. v poslovno sfero) stroški vlaganj v poslovni prostor ne predstavljajo vlaganj v podjetje podjetnika temveč predstavljajo financiranje njegovega gospodinjstva. Stroški, ki se nanašajo na financiranje podjetnikovega gospodinjstva pa so stroški, ki imajo značaj privatnosti (zasebnosti), zato se davčno ne priznajo kot odhodki. Za davčno nepriznane odhodke štejejo tudi vsi ostali stroški, ki se nanašajo na poslovni prostor (tj. stroški električne energije ogrevanja telefona beljenja), saj gre za stroške, ki nastajajo pri uporabi sredstva, ki je v privatni (zasebni) sferi podjetnika. Veljavna davčna ureditev torej razlikuje dohodke, ki jih dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti v svojem organiziranem podjetju od ostalih dohodkov fizične osebe, ki jih ta dosega v okviru svojega gospodinjstva. Tako se z vidika davčnega priznavanja odhodkov stroški vlaganj v sredstva, ki so v privatni sferi ne morejo obravnavati kot da gre za stroške vlaganj v sredstva, ki so v poslovni sferi.

Avtor: Jure Filip Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja