Go to Top

Nadomestilo plače za delo v tujini

Nadomestilo plače za delo v tujini je pogosto tema pogovorov delodajalcev z našimi računovodskimi svetovalci. Kako obračunati nadomestilo za proste dni?

Zavezanci se sprašujejo, po kateri zakonodaji izplačati nadomestilo plače za delo v tujini, ko gre za napotitev delavca na delo v tujino. To jih zanima predvsem v naslednjih primerih:

  • odsotnost z dela zaradi izrabe letnega dopusta (veste, koliko dopusta vam pripada?),
  • plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin,
  • izobraževanja,
  • z zakonom določeni prazniki in dela prosti dnevi ter
  • ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

Veste, kdaj se delo v tujini šteje za službeno pot in kdaj gre za napotitev na delo v tujini? O razlikovanju med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino smo že pisali.

Na službenih poteh v tujino si lahko obračunate dnevnice. Višino dnevnic boste najlažje izračunali s pomočjo našega spletnega kalkulatorja.

Informativni izračun dnevnice

Nadomestilo plače za delo v tujini: po domači ali tuji zakonodaji?

nadomestilo placeDelodajalci se sprašujejo, ali morajo upoštevati osnovo nadomestila, ki ga določa tuja zakonodaja, če je to ugodneje od nadomestila, ki bi ga prejeli po slovenski zakonodaji? Svoje mnenje je podalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To meni, da se je tako o nadomestilu plače kot tudi drugem prejemku v denarju treba dogovoriti s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. Pojasnili so še, da mora biti določilo o nadomestilu za čas odsotnosti obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. Nadomestilo mora biti določeno in zagotovljeno najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) oziroma ugodneje.

Slovenska delovnopravna zakonodaja namreč ne razlikuje med službeno potjo in napotitvijo v tujino. Temeljni pogoj za napotitev na delo v tujino po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je, da je obveznost oziroma možnost začasnega opravljanja dela v tujini dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. Naši pravniki zato svetujejo: če v pogodbi takšnega določila ni, je treba za napotitev na delo v tujino ob ustrezni pravni pomoči skleniti novo pogodbo oziroma aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Kaj je službena pot?

Podobno Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne definira službene poti. Govori le o upravičenosti delavca do povračila stroškov, tudi tistih, ki nastanejo na službenem potovanju. Na Ministrstvu za delo na podlagi primerov iz sodne prakse razlagajo, da je za službeno potovanje možno šteti le tisto pot, ki ne predstavlja rednega dela na sedežu delodajalca oziroma v kraju, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Ob tem na ministrstvu menijo, da “službene poti in napotitve na delo v tujino ne moremo razlikovati glede na časovno trajanje, saj časovna komponenta ni odločilen element napotitve, upoštevati je treba zlasti samo vsebino dela in kraj opravljanja dela.”

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Veliko delate v tujini? Če ste pogosto na službeni poti, morate posebno pozornost posvetiti pravilnemu izpolnjevanju potnih nalogov.

Dnevnice tujina ali napotitev na delo v tujino?

Kako torej v praksi presoditi, kdaj gre za službeno pot (dnevnice tujina) in kdaj za napotitev na delo v tujino? Na Ministrstvu za delo so pripravili kriterije, s katerimi si lahko pomagate pri presojanju okoliščin posameznega primera. Pri tem opozarjajo, da ne gre za zaključen krog okoliščin.

Kriteriji za razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo

KRITERIJNAPOTITEV SLUŽBENA POT
Vrsta dela delavcaDelo se opravlja kot čezmejno izvajanje storitve v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi družbeDelo je potrebno za obstoj in opravljanje dejavnosti družbe, ne predstavlja pa neposrednega izvajanja storitve družbe
Končni uporabnik storitveNaročnik storitveDelodajalec
Prihodek delodajalcaDelodajalec za opravljeno delo delavca pričakuje neposredno pogodbeno dogovorjeno plačiloDelodajalec za opravljeno delo delavca neposredno ne pričakuje plačila
Trg druge državeDružba neposredno vstopa na trg druge države in konkurira drugim družbam na tem trguDružba neposredno ne vstopa na trg druge države in ne konkurira drugim družbam na tem trgu

Pripravili: računovodski svetovalci podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja