Go to Top

Sistemizacija delovnih mest – kdaj je obvezna?

Sistemizacija delovnih mest pomeni natančno opredelitev pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto delo. V praksi delodajalci to naredijo v internem splošnem aktu, ki ga imenujejo sistemizacija delovnih mest.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Poznate osnove poslovanja?

Več informacij

Sistemizacija delovnih mest ni obvezna za vse delodajalce. Ampak le za delodajalce, ki imajo več kot 10 zaposlenih. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) namreč v drugem odstavku 22. člena določa, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, vendar pa ta obveznost ne velja za manjše delodajalce. V skladu z določilom tretjega odstavka petega člena ZDR-1 je manjši delodajalec tisti delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev.

Delodajalci v skladu s sistemizacijo delovnih mest nato uskladijo tudi pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi, ki je temeljni dokument, ki ureja vse medsebojne pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega, namreč ne sme biti v nasprotju ali neskladju s sistemizacijo. Delodajalci morajo na delovna mesta, ki so opredeljena v sistemizaciji, delavce zaposliti in ne najeti na podlagi civilnopravnih pogodb, kot sta npr. podjemna pogodba in avtorska pogodba. Z delavcem pa lahko sklenejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali pa za določen čas. Preberite prispevek, v katerem razlagamo, v katerih primerih lahko delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pri sestavi pogodb o zaposlitvi vam bo zagotovo koristil kakovosten pravni nasvet, zato preverite ponudbo za pravno svetovanje, ki ga nudimo na Dati.

Avtorska in podjemna pogodba

Sistemizacija delovnih mest in njena objava

Sistemizacija delovnih mest mora biti pri delodajalcu objavljena na način, da lahko do nje dostopajo vsi zaposleni in da jo lahko nemoteno pregledujejo. Delodajalec mora tako vse zaposlene obvestiti o sprejeti sistemizaciji delovnih mest ter vsem zaposlenim omogočiti nemoten dostop do nje.

Prijava na izobraževanje

O stroških, ki doletijo delodajalca za posameznega zaposlenega, govorimo na seminarju Abeceda poslovanjaPodjetniki začetniki pa vse informacije glede zaposlovanja dobite na brezplačnem seminarju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Vsebina sistemizacije delovnih mest

sistemizacija delovnih mestPri sistemizaciji delovnih mest morajo biti delodajalci zelo natančni. Že vnaprej morajo dobro razmisliti, katera delovna mesta bodo imeli v podjetju, kakšne pogoje bodo postavili za njihovo zapolnitev, kakšne so delovne naloge posameznega delovnega mesta ter kakšne prejemke bo imel delavec, zaposlen na posameznem delovnem mestu. Opozoriti je treba tudi na možnost, ki jo daje ZDR-1, da se pogoji za zaposlitev ne določajo za posamezno delovno mesto, temveč lahko tudi za posamezno vrsto del.

Sistemizacija delovnih mest je nato vodilo pri zaposlovanju novih kadrov in pri prerazporejanju že obstoječih delavcev na druga delovna mesta. Seveda se lahko tudi sistemizacija delovnih mest spreminja in prilagaja delovnemu procesu delodajalca. Vendar je treba o vsaki spremembi obvestiti vse zaposlene in vsako spremembo akta objaviti na način kot prvi akt.

Priprava sistemizacije delovnih mest je tako projekt, ki poleg dobrega poznavanja notranje organizacijske strukture podjetja, zahteva tudi pravno znanje in dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje. Če ste v dvomih, kako ustrezno pripraviti sistemizacijo, vam nudimo pravno svetovanje. Le dobro pripravljena sistemizacija delovnih mest bo namreč delodajalcu omogočila organizirano in strukturirano zaposlovanje in razporejanje kadrov.

Prijava na izobraževanje

Avtorica besedila je Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav., Data d. o. o.

Komentarjev (6)

 • Simon Zarabec 19. Junija 2017 - 15:29 Odgovori

  Pozdravljeni.
  V kakšni obliki vi vidite objavo sistemizacije za zaposlene v proizvodnji ki nimajo dostopa do računalnika?

  • Dominika Ahačič 20. Junija 2017 - 10:27 Odgovori

   Spoštovani,

   sistemizacijo lahko objavite tudi na način, da je v fizični obliki dostopna vsem delavcem v določenem prostoru delodajalca. Pomembno je, da je sistemizacija dostopna delavcem na način, da jo lahko sami, nemoteno in brez nadzora pregledujejo.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

 • Mojca Perdih 20. Junija 2017 - 14:21 Odgovori

  Zanima me ali se lahko pri izvedbi sistemizacije upoštevajo tudi osebni kriteriji ali se tu gleda le delovno mesto? Pri osebnih kriterijih imam v mislih sposobnost dela v timu, urejenost na DM, pripravljenost pomagati sodelavcem,…
  Po novi sistemizaciji imamo v podjetju 3 kategorije proizvodnih delavcev, 3 kategorije skladiščnikov,… Ti osebni kriteriji pa so privedli do tega, da imamo na ISTEM delovnem mestu zaposlene, ki spadajo v različne kategorije. Kar pomeni, da bodo zaposleni za isto delo pod istimi pogoji dela različno plačani. Je to prava, poštena sistemizacija?

  • Dominika Ahačič 21. Junija 2017 - 14:55 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja. Svetujemo vam, da se oglasite na svetovanju pri naši pravnici, ki vam bo lahko pojasnila, kaj vse je lahko opredeljeno v sistemizaciji in na kakšen način. Za ponudbo za svetovanje nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01/6001-530.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

 • T.p. 8. avgusta 2017 - 22:39 Odgovori

  Pozdravljeni, kako pa je s sistematizacijo v trgovini? Pri nas imamo vsi isti naziv delovnega mesta ter enake plače, vendar recimo jaz delam čisto drugačna dela, kot na drugih oddelkih. Ali bi moralo biti v sistematizaci naveđeno tudi, katere naloge opravlja delavec na določenem oddelku ne gleđe na to, da gre za isti naziv delovnega mesta?
  Pri nas sistematizacije nisem zasledila, čeprav piše v pogodbi, da je priloga k pogodbi….nikoi videla. Pa gre za podjetje z 200+ zaposlenimi. Posledično delamo vse živo oz. se dostikrat ne ve, kdo kaj dela oz. bi moral narediti

  • Dominika Ahačič 9. avgusta 2017 - 8:44 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja. Svetujemo vam, da se oglasite na svetovanju pri naših pravnikih. Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01/6001-530.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja