Go to Top

Osnovna plača, minimalna in izhodiščna plača

Osnovna plača, minimalna in izhodiščna plača – kako se te med seboj razlikujejo

Osnovna plača je bruto plača delavca. Minimalna plača je najnižje plačilo za opravljeno delo, ki ga sme prejeti delavec, ki pri delodajalcu v Sloveniji delo opravlja za poln delovni čas. V letu 2018 minimalna plača znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. Kaj pa je potemtakem izhodiščna plača?

Informativni izračun plače

Osnovna plača

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec je pri plači dolžan upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Osnovna plača je torej bruto plača delavca brez dodatka za delovno in poslovno uspešnost ter brez drugih dodatkov, kot je denimo delo preko polnega delovnega časa. ZDR-1 pravi, da se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

osnovna plača

Izhodiščna plača

Izhodiščna plača je najnižji znesek plače, ki ga lahko prejme delavec glede na stopnjo njegove izobrazbe. Njena višina je določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti.

Izraz povprečna plača pa se najpogosteje pojavlja v povezavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Minimalna plača

Minimalna plača je najnižja z zakonom predpisana mesečna plača, ki jo lahko prejema delavec za delo za polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmeren del minimalne plače.

Želite registrirati s.p.?

Minimalna plača zajema:

  • osnovno plačo delavca za določen mesec,
  • del plače za delovno uspešnost in
  • drugi dodatki z izjemo dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

V minimalno plačo prav tako ne sodijo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (kilometrina, dnevnice, regres za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade).

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Minimalna plača od januarja 2018 dalje znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. V posameznih kolektivnih pogodbah pa je lahko določen višji znesek minimalne plače.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja