Go to Top

Krediti za podjetja v 84-ih občinah

Krediti za podjetja so letos prvič na voljo posebno za podjetja ob meji Republike Slovenije.

Za podjetja iz 84-ih slovenskih občin so na voljo ugodni mikro krediti za podjetja preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Podjetja bodo lahko najela kredite v višini od 5.000 do 25.000 evrov. Za prijavo na tovrstne razpise potrebujete pomoč dobrega računovodje.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Gre za razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Tovrstni mikro krediti za podjetja so namenjeni podjetjem iz obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji. Tako nameravajo spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posameznih obmejnih problemskih regij.

Krediti za podjetja ob meji

Podjetja ob meji, preverite! Pravzaprav pozorno preberite, če spadate na to območje, saj so med izbranimi tudi občine, ki ne ležijo neposredno ob meji (na primer Postojna in Pivka).

Razpis določa 84 občin, ki spadajo v obmejno problemsko območje.

To so Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd,Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Kredit od 5.000 do 25.000 evrov

krediti za podjetjaPodjetja ob meji imajo na ta način možnost najeti mikrokredit direktno (brez posrednikov) na Slovenskem podjetniškem skladu v višini od 5.000 do 25.000 evrov  za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.

Do mikro kredita za podjetje so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:
– ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
– ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
– ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke: 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 20. 9. 2018 in 20. 10. 2018. Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 1. 3. 2018 do 1. 3. 2019.

Ob prijavi je smiselno poskrbeti za strokovno računovodsko svetovanje.

Šest milijonov za 250 podjetij

Skupno razpisanih 6,25 milijona evrov sredstev zadostuje za podporo okoli 250 mikro, malih in srednje velikih podjetij na obmejnih problemskih območjih. SPS jim želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja. To bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast na obmejnih problemskih območjih. Nadejajo se tudi ohranitve delovnih mest in spodbujanja nastanka novih. To bo zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v obmejnih problemskih območjih.

Preverite tudi možnosti za finančne spodbude lesarskim podjetjem.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja