Go to Top

Kje so ovire za ustanovitev podjetja v Sloveniji?

Ustanovitev podjetja v Sloveniji  je za tujce zelo enostavna z obiskom eVem točke, vendar se lahko zaplete pri odpiranju transakcijskega računa za tujca.

Banke lahko določenim državljanom zavrnejo odprtje začasnega računa za polog ustanovnega kapitala, kar lahko posamezniku potencialno prepreči ustanovitev podjetja v Sloveniji.

vem tockeKje se skriva razlog?

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur.l. RS 60/2007) v 4. členu določa banke kot zavezance za sprejemanje določenih ukrepov za preprečevanje pranja denarja. Banke so tako zavezane narediti analizo tveganosti stranke, ki se naredi skladno s smernicami Banke Slovenije.

Analiza tveganosti je postopek, v katerem banka opredeli kriterije po katerih označi stranko kot bolj ali manj tvegano glede na tri kategorije, tj. tveganost stranke, tveganost geografskega območja ter tveganost produkta oziroma storitve z vidika zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Banke so zavezane opraviti običajen pregled stranke, če so visoko tvegane pa tudi poglobljeni pregled, ki vključuje dodatne ukrepe.

Stranke z visokim tveganjem so na primer tuje politično izpostavljene osebe, osebe osumljene pranja denarja, osebe s sedežem na off-shore območjih itd. Popolnoma prepovedana je sklenitev poslovnega razmerja s (pravno ali fizično) osebo zoper katere sta Varnostni svet OZN ali EU odredila omejevalne ukrepe.

Kot tvegane stranke se označujejo tudi tiste, ki prihajajo z geografsko občutljivega območja. Seznam teh držav redno posodablja Urad za preprečevanje pranja denarja na podlagi mednarodnih smernic.

Vloga Banke Slovenije

Banka Slovenije je določena kot nadzorni organ. Opravlja lahko neposredne preglede na sedežu banke in zbira ter analizira podatke o aktivnostih bank.

Če ugotovi kršitev, lahko po Zakonu o bančništvu (ZBan-1, Ur.l. RS 99/2010) izreče različne ukrepe (priporočilo, opozorilo, odprava kršitve), izrecno pa lahko prepove sklenitev poslovnega razmerja samo, če gre za stranko s seznama Varnostnega sveta ali EU. Po ZPPDFT lahko izreče tudi denarno globo.

Oviranje ali zgolj nadzor?

Sklepanje poslovnih razmerij je stvar poslovne politike posamezne banke, vendar ob upoštevanju zakonskih omejitev. Banka Slovenije torej ne preprečuje odpiranja transakcijskih računov tujim strankam, predpisuje pa obvezne preglede strank in odreja nadzorne ukrepe. Kako takšna zakonodaja spodbuja (oziroma ovira) podjetništvo v Sloveniji, lahko presodite sami.

Pripravila: M.G.

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja