Go to Top

Ustanovitev zavoda

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti. Pri tem je bistveno, da cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Ustanovijo ga lahko tako fizične osebe kot tudi podjetja.

Kaj je torej zavod in v čem se ta razlikuje od drugih organizacij?

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je ustanovljena za opravljanje neprofitne dejavnosti. Ta lastnost zavod razlikuje od večine drugih organizacijskih oblik, ki so ustanovljene z namenom opravljanja pridobitne, gospodarske dejavnosti.

Kako so določene pravice in obveznosti?

Ustanovitev zavodaVse pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev se določijo v Aktu o ustanovitvi. Zavod lahko ustanovi več ustanoviteljev, le-ti pa so odgovorni za njegove obveznosti, če v Aktu ni drugače določeno. Registrirajo jih le notarji, ki pripravijo Akt o ustanovitvi in vse potrebne listine. Za registracijo potrebuje sledeče podatke:

  • Ime in skrajšano ime zavoda
  • Sedež (kraj) in poslovni naslov
  • Podatke ustanoviteljev
  • Vrsta in obseg odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti zavoda
  • Identifikacijski podatki in tip zastopnika zavoda (npr. direktor član poslovodstva prokurist) in način zastopanja (skupno ali samostojno)
  • Dejavnost zavoda
  • Sredstva, ki jih ima zavod za ustanovitev in začetek dela
  • Vire način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda
  • Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda

Notar nato sestavi predlog za vpis v sodni register. Z vpisom  v sodni register je zavod registriran, Ajpes pa nato le-temu določi glavno dejavnost in matično številko.

Osnovni kapital

Minimalni osnovni kapital pri zavodu ni predpisan. Ustanovitev zavoda je možna, če so zagotovljena sredstva za samo  ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi zakonsko določeni pogoji. Ob vpisu v register pristojno sodišče presodi, ali vložena sredstva zadoščajo za ustanovitev in opravljanje dejavnosti zavoda.

Sredstva

Zavod pridobiva sredstva za delo iz vloženih sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in Aktom o ustanovitvi.

Presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. Odgovoren je za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za vse obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi določeno kakorkoli drugače.

V naslednjem članku pa se bomo osredotočili na obdavčitev in prednosti ter slabosti ustanovitve zavoda. Če iamte kakršna koli nadaljnja vprašanja, so naši svetovalci dosegljivi na 01 600 1530 in po elektronski pošti na data@data.si

Pripravili: Bogdana Rejc, Alenka Bizilj in Gašper Meden


Komentarjev (2)

 • Janez 7. oktobra 2014 - 14:29 Odgovori

  Notarji niso edini, ki lahko registrirajo zavod. Vse potrebno lahko naredite sami, na sodišču. Pripraviti je potrebno Akt o ustanovitvi, izpolniti predlog za vpis v sodni register in ga vložiti na sodišču.

  • Data d.o.o. 7. oktobra 2014 - 14:56 Odgovori

   Hvala za dopolnitev!
   LP,
   Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja