Go to Top

Oprostitev uvoznih dajatev, DDV in trošarin

V predhodnem članku smo razgrabljali o uvoznih dajatvah in carinskih formalnostih, kjer smo se dotaknili osnovnih pojmov in predpisov. V tokratnem pa se osredotočamo zgolj na oprostitev uvoznih dajatev, DDV in trošarin. Pri tem je bistveno. da je pri presoji o upravičenosti blaga v pošiljki do oprostitve pomembna le vrednost blaga.

oprostitev uvoznih dajatevOprostitev uvoznih dajatev tako velja za naslednje vrste pošiljk:

    • pošiljke,  ki so sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti; ki se pošiljajo neposredno iz tretje države (npr. Kitajske) prejemniku v EU, in sicer do skupne vrednosti 150 evrov. Toda pozor: oprostitev ne velja za alkoholne pijače, parfume (in toaletne vode) in tobak oziroma tobačne izdelke,
    • blago v pošiljkah nekomercialne narave, ki jih iz tretje države pošiljajo fizične osebe drugim fizičnim osebam, ki živijo na carinskem območju EU.

Katera pošiljka je nekomercialna? Pošiljka se šteje za nekomercialno, če je priložnostna in vsebuje blago,  ki je namenjeno zgolj osebni uporabi (prejemnika). Glede na naravo in/ali količino blaga je jasno razvidno, da gre za nekomercialne namene, saj pošiljatelj pošlje pošiljko prejemniku brez predvidenega plačila.

Pod navedenimi pogoji je plačila uvoznih dajatev oproščeno blago, katerega skupna vrednost v pošiljki, vključno s spodaj navedenimi izdelki, ne presega vrednosti 45 evrov.

Uvoz in obračun DDV

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 % oziroma znižani stopnji 9,5 %. Znižana stopnja DDV velja npr. za prehrambene izdelke.

Kaj pa oprostitev DDV?

Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve DDV, se kot že omenjeno v uvodnem odstavku upošteva zgolj vrednost blaga.

Plačila DDV so oproščene:

    • pošiljke blaga neznatne vrednosti, poslane prejemniku kot pismo ali paket, v skupni vrednosti do 22 evrov. Oprostitev pa ne velja za alkoholne pijače, parfum (in toaletne vode) in tobak oziroma tobačne izdelke,
    • pošiljke nekomercialnega blaga, ki jih fizična oseba s prebivališčem v tujini brezplačno pošilja fizični osebi v carinskem območju EU v vrednosti do 45 evrov.

Pogoji za oprostitev plačila DDV za blago v pošiljki nekomercialne narave so smiselno skorajda identični tistim za oprostitev plačila uvoznih dajatev. Izjemoma se lahko  pošiljki nekomercialne narave  brez plačila DDV lahko uvozi tudi minimalna količina tobačnih izdelkov (do 50 cigaret ali do 10 cigar), alkoholnih pijač (1 liter žgane pijače ali penine ali 2 litra vina), 50 gramov parfuma ali 0,25 litra toaletne vode, 500 gramov kave in 100 gramov čaja.

Trošarine

Ob uvozu izdelkov, ki so zavezani plačilu trošarine, kot so npr. alkohol in alkoholne pijače, tobak in tobačni izdelki, se poleg uvoznih dajatev in DDV obračuna tudi trošarina. Oprostitev plačila trošarine velja samo za omejene količine trošarinskih izdelkov v pošiljkah nekomercialne narave. Omejitve pri blagu nekomercialne narave so enake kot pri oprostitvi plačila DDV.  Pri tem velja opozorilo v primeru, da so količine navedenih izdelkov v pošiljki presežene. Takrat se trošarina obračuna od njihove celotne količine.

Potrebujete pomoč na področju prava, davkov ali računovodstva? Pokličite nas na 01 600 1530 ali pa nas kontaktirajte po elektronski pošti na [email protected]

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja