Go to Top

Katere vrste dela se bodo štela za osebno dopolnilno delo?

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavili Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

Kaj vsebuje Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu?

Predlog vsebuje podrobneje opisana dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, način priglasitve tega dela, obrazec in način poročanja o doseženem prihodku, vsebino in obliko zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko vrednotnice ter druge podatke za oblikovanje prijave podatkov o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter način njihovega posredovanja in uporabe.

Tako pravilnik določa, da se na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, v nadaljevanju zakon) se kot občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela lahko opravljajo:

 • občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri čiščenju stanovanja, hiše, počitniške hiše in vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin
 • samostojno delo kot pomoč na kmetiji, ki sodi v osnovno dejavnost kmetije;
 • Katere vrste dela se bodo štela za osebno dopolnilno delo?občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, spremstvo oseb potrebnih nege;
 • inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti;
 • izvajanje glasbe ob zasebnih dogodkih;
 • občasna šiviljska in čevljarska popravila;
 • občasna pomoč pri oskrbi domačih živali na  domu lastnika živali;
 • občasno lokalno turistično vodenje skupin in posameznikov ter izvajanje turističnih prevozov na tradicionalen način.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona posameznik lahko:

 • izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni uživanju;
 • izdeluje izdelke, ki niso namenjeni uživanju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja ter prodaja;
 • nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki;
 • melje žito ter žge apno in oglje na tradicionalen način in prodaja.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela posameznik opravi prek spletnega portala AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali osebno na upravni enoti, ki zanj priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES.

V primeru, da imate še kakšna koli vprašanja, pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali jim pošljite e-mail na data@data.si. Lepo vabljeni tudi na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, ki bo zanimiv in poučen za vsakega posameznika, ki bi rad zaslužil pa še ne razmišlja o registraciji podjetja v tem trenutku.

VIR: MDDSZ

Pripravili: Anja Grahek in Darja Golob Koritnik, Data d.o.o.

Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja