Go to Top

Kako je obdavčena pokojnina za posebej škodljiva delovna mesta?

Za posebej škodljiva delovna mesta ali delovna mesta, ki jih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, je namenjena posebna pokojnina, ki se imenuje poklicna pokojnina. Gre za dodatno zavarovanje, zavarovanec prevzema naložbeno tveganje za sredstva.

Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine

Pogoji so vezani na pokojninsko dobo, ki mora znašati 42 let in šest mesecev ter na zadostna sredstva na osebnem računu zavarovanca. Pravice iz  poklicnega zavarovanja so določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), od  198. do 207. člena.

Obdavčitev poklicne pokojnine

poklicna pokojninaOd poklicne pokojnine se plačuje akontacije dohodnine in prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96 odstotka.

Razlikovati je potrebno ali je delodajalec glavni delodajalec zaposlenega ali ne.

Če je glavni delodajalec, se akontacija dohodnine določi tako, da se uporabijo stopnje dohodnine in dohodninska lestvica. Delodajalec upošteva vse splošne, osebne in posebne olajšave, ki se sicer upoštevajo pri odmeri dohodnine.

Če delodajalec ni glavni delodajalec, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 odstotkov.

Olajšava

Po 112. členu ZPIZ-2 pa je prejemnikom poklicne dohodnine določena olajšava. Tako se mu prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 odstotka odmerjene poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Uveljavitev pravice do poklicne pokojnine pomeni tudi vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje, če oseba ni vključena na drugi podlagi. Oseba je zavarovana za primer bolezni in poškodbe izven dela in za to plačuje prispevke za pravice do zdravstvenih storitev, povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Prispevek se plačuje po stopnji 5,96 odstotka. Zavezanec za plačilo prispevka je zavarovanec sam.

V nadaljevanju si lahko ogledate primer obdavčitve zneska pokojnine v višini 6000 EUR. Pri tem niso vključene olajšave za vzdrževane družinske člane. Upoštevana je dohodninska lestvica za leto 2014.

Dohodek 6.000 EUR
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 357,60 EUR
Splošna olajšava 275,22 EUR
Davčna osnova 5.367,18 EUR
Akontacija dohodnine 1.905,82 EUR
Olajšava 13,5 odstotka 810 EUR
Akontacija dohodnine za plačilo 1.095,82 EUR
Neto znesek poklicne pokojnine 4.546,58 EUR

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja