Go to Top

Kako izterjati dolgove od dolžnikov?

Zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti je zadnja leta ena izmed največjih težav slovenskih podjetij. Plačilna nedisciplina je žal postala vsakodnevni spremljevalec, blokirani računi in izvršbe so že nekaj čisto običajnega.

Kakšne pristope izbrati za izterjavo dolgov?

Nekajdnevne zamude so nekaj običajnega, če se soočate z veliko plačilno nedisciplino pa predlagamo, da se s svojimi kupci pogovorite o točnih plačilnih rokih in o višini stroškov, ki jih bodo morali plačati, če ne bodo plačali do roka.

Kako izterjati dolgove od neplačnikov?Preden dolžniku pošljete prvi opomin, svetujemo, da ga pokličete in vprašate, v čemu je problem. Mogoče je dolžnik pozabil na plačilo. Postavite mu drugi rok plačila in če tudi do takrat ne plača, mu pošljite opomin.

Z opominom pred tožbo dolžnika opomnimo na možnost izterjave dolga po sodni poti preko izvršbe. Neplačnike lahko izterjate po sodni poti ali preko postopka e-Izvršba. Postopek na portalu e-Izvršba lahko sprožite sami.

Pri tem je pomembno vedeti, da opominjanje za samo izvršbo ni nujno.  Zoper dolžnika lahko vložite izvršbo že naslednji dan po preteku roka za plačilo, brez da bi mu predhodno poslali opomin oz. opomin pred tožbo. Seveda pa je običajna praksa, da se dolžnika pred izvršbo najprej opomni.

Izvršilni postopek je mogoče voditi na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine. Izvršljivi naslovi so na primer izvršljiva sodna odločba ali izvršljiv notarski zapis ali druga izvršljiva listina določena z zakonom, mednarodno pogodbo ali aktom EU.

Verodostojne listine so na primer račun, obračun obresti, javna listina ali pa izpisek iz poslovni knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina.

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Izvršba na podlagi verodostojne listine se lahko vloži na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti na spletni strani portala e-Sodstvo oziroma podportala e-Izvršba. Kaj je izvršba si preberite tukaj.

V prvi fazi postopka ni potrebno nič dokazovati. Vpisati morate dokument in vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Sodišče izda sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik ima nato pravico do ugovora v roku 8 dni. Upnik ima nato še vedno pravico do odgovora na ugovor.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova

Za vlaganje izvršbe na podlagi izvršilnega naslova ni zakonsko predpisanih obrazcev, ampak ga morate vložiti pisno.

Pripravila: Anja Grahek

[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja