Go to Top

Izumi ustvarjeni v delovnem razmerju – je delodajalec dolžan izplačati nagrado delavcu?

Zakon o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR) ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz izumov, ustvarjenih v delovnem razmerju. S tem področjem in ureditvijo v zakonu, se morajo seznaniti predvsem podjetja, ki imajo oddelke za raziskave in razvoj. In seveda, v kolikor izume ustvarijo delavci v času trajanja delovnega razmerja. Vas zanimajo izumi in potrebujete pravni nasvet? Za podrobnejše informacije se obrnite na naše pravne svetovalce.

Informativni izračun plače

V skladu z ZPILDR gre za izum po tem zakonu, ki po predpisih, ki urejajo industrijsko lastnino, izpolnjuje pogoje za patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem.

ZPILDR določa, da so izumi, ki jih ustvarjajo delavci, lahko službeni ali prosti.

Službeni izumi so izumi, ki so ustvarjeni v času trajanja delovnega razmerja. Ti pa so lahko:

a) neposredni službeni izumi. Ti so ustvarjeni pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

b) posredni službeni izumi. Ti so ustvarjeni pri opravljanju poklica, če so k nastanku izuma pretežno pripomogle izkušnje, ki si jih je delavec pridobil na delovnem mestu, ali sredstva, ki mu jih je delodajalec dal na razpolago.

Drugi izumi, ki so ustvarjeni v času trajanja delovnega razmerja, so prosti izumi. Z njimi lahko delavec prosto razpolaga.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kakšne so pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev?

Delavec mora o izumu brez odlašanja pisno obvestiti delodajalca in jasno označiti, da gre za obvestilo. Po prejemu obvestila mora delodajalec pisno potrditi delavcu prejem obvestila o izumu. S prejemom obvestila o službenem izumu ima delodajalec pravico do popolnega prevzema izuma ali do omejenega prevzema izuma. Delodajalec je dolžan v 3 mesecih obvestiti delavca glede odločitve. Z vročitvijo pisne izjave delavcu, s katero delodajalec popolno prevzema službeni izum, preidejo na delodajalca vse pravice na izumu. Popolno prevzeti službeni izum mora delodajalec brez odlašanja prijaviti v Republiki Sloveniji za patent ali patent s skrajšanim trajanjem, razen ob določenih pogojih, ki jih predpisuje ZPILDR.

Pravni nasvet

Ali je delodajalec dolžan izplačati nagrado delavcu?

V skladu s 16. členom ZPILDR delavec pridobi vedno pravico do primerne nagrade v primeru popolnega prevzema službenega izuma. Tudi v primeru omejenega prevzema službenega izuma, pridobi delavec pravico do primerne nagrade. Slednje takrat, ko delodajalec začne izkoriščati omejeno prevzeti službeni izum.

Za odmero nagrade so odločilni predvsem:

  • gospodarska uporabnost službenega izuma,
  • naloge delavca pri delodajalcu in
  • delež delodajalca pri ustvaritvi izuma.

Področje nagrad ureja tudi Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja. Ta pravilnik določa natančnejša pravila za določitev primerne nagrade, ki pripada delavcu za izum, ustvarjen v delovnem razmerju. Vendar pa se ta Pravilnik uporablja le, če je za delavca ugodnejši kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja