Go to Top

Izstop iz sistema normirancev: Kdaj bo obvezen?

Čeprav je vlada odstopila od bistvenih sprememb obdavčitve podjetnikov, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, je nekaj novosti na področju poslovanja normirancev še vedno v načrtu. Paket petih davčnih zakonov čaka le še dokončna potrditev v Državnem zboru. Kdaj bo po novem obvezen izstop iz sistema normirancev? To izveste tudi na izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Prijava na izobraževanje

Izstop iz sistema normirancev

Za primer vzemimo samostojnega podjetnika normiranca, ki je v letu 2016 ustvaril 115.000 evrov prihodkov, v letu 2017 pa bo ustvaril 110.000 evrov prihodkov.

izstop iz sistema normirancevPo trenutno veljavni zakonodaji v letu 2018 ne bo več mogel biti normiranec. Dve zaporedni leti bo namreč presegel prag 100.000 evrov ustvarjenih prihodkov.

Veljavna pravila namreč določajo, da je izstop iz sistema nomirancev obvezen, če normiranec dve leti zapored preseže prihodkovni prag 50.000 oziroma 100.000 evrov.

Spremenjen Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki naj bi veljal od 1. januarja 2018, pa se ravno v tem delu razlikuje od trenutne zakonodaje.

S predlagano novelo ZDoh-2 se med drugim spreminja tudi štirinajsti odstavek 48. člena ZDoh-2. Z njim je določen pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranih odhodkov. Kot so nam povedali na Finančni upravi (Furs), bo moral zavezanec, čigar povprečje prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, bo v dveh zaporednih predhodnih letih presegalo 150.000 evrov, za davčno leto ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Voditi bo moral tudi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo. Če bo torej normiranec v dveh zaporednih letih skupaj ustvaril več kot 300.000 evrov prihodkov, bo zanj obvezen izstop iz sistema normirancev.

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Normiranci, ne pozabite na oddajo davčnega obračuna! Izdelate ga lahko tudi na naši delavnici.

Več informacij

Samostojni podjetnik mora med postopkom za ustanovitev podjetja izbrati, ali bo vodil poslovne knjige ali bo izbral t. i. status normiranca. Veste, kaj se vam bolj splača?

Prijava na izobraževanje

Kaj to pomeni v našem konkretnem primeru? Zavezanec bo v letu 2018 lahko ostal normiranec. Če bo seveda že veljala in se uporabljala novela ZDoh-2. “Povprečje njegovih prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, dveh zaporednih predhodnih let ne bo presegalo 150.000 evrov. Njegovo povprečje bo znašalo 112.500 evrov,” so nam pojasnili na Fursu.

Še dve pomembni spremembi za normirance

Prihodki povezanih oseb se bodo po novem seštevali. To je pomembno za zavezance z več podjetji. Poleg tega pa se bo višina normiranih odhodkov omejila z absolutnim zneskom. Kot piše v predlogu zakona, normirani odhodki ne morejo biti višji od 40.000 evrov oziroma v primeru zavezancev z vsaj enim zaposlenim 80.000 evrov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja