Go to Top

Izračuni za zunanje sodelavce – koliko vas stanejo?

Izračuni za zunanje sodelavce – primerjave

Izračuni za zunanje sodelavce pridejo prav podjetnikom in podjetjem, ki najemajo pomoč fizičnih oseb za občasno delo. Oblike sodelovanja so lahko bodisi podjemna pogodba, avtorska pogodba (omejitve) ali študentsko delo. Vsaka oblika predstavlja izplačevalcu določen strošek, zato v nadaljevanju predstavljamo kako izračuni za zunanje sodelavce vplivajo na dobiček. Mimogrede, v našem podjetju imamo tudi odlične strokovnjake na računovodskem in davčnem področju. Če bi potrebovali katero izmed njihovih storitev, nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na [email protected].

Informativni izračun plače

Oblike sodelovanja z zunanjimi sodelavci

V kolikor ima podjetnik ali podjetje zunanjega sodelavca, ki opravlja samostojno dejavnost je sodelovanje dokaj enostavno. Izvajalec določene storitve izda račun za opravljeno delo in naročnik račun poravna na njegov poslovni transakcijski račun. V tujini so tako imenovani freelancerji zelo običajna oblika sodelovanja z zunanjimi sodelavci. Pri tovrstnih sodelovanjih naši pravniki opozarjajo, da v poslovnih pogodbah, niti v naravi dela, ne smejo biti izpolnjeni elementi delovnega razmerja. Delovna inšpekcija v teh primerih zahteva sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Ustanovite podjetje pri nas!

računovodsko svetovanje

Prijavite se na seminar Davčni obračun za normirance!

Pogodba o delu, podjemna ali honorarna pogodba se uporablja za enkratno delo ali posel. Lahko gre za telesno, umsko delo, lahko tudi izdelavo ali popravilo neke stvari. Pri avtorski pogodbi je delo omejeno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), ki našteva storitve, ki se lahko opravijo po tovrstnih pogodbah. Več o avtorski pogodbi izveste iz našega članka tu. Študentsko delo je priljubljena oblika sodelovanja z mladimi, ki so še v procesu izobraževanja. Tako kot predhodni obliki tudi ta ne sme predstavljati redno zaposlitev – gre za občasno delo. Posebnosti tovrstnega dela smo predstavili v našem članku.

PREVERITE PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO NA DATI!

Primerjalni izračuni za zunanje sodelavce

Glede na vrsto, obliko sodelovanja, so tudi različni izračuni za zunanje sodelavce. Prispevki in davki so praviloma obračunani in se plačujejo pri vsakem izplačilu, vendar njihova višina pri posamezni obliki ni enaka. V nadaljevanju podrobno prikazujemo kako so si izračuni za zunanje sodelavce različni.

TABELA: Primerjalni izračuni za zunanje sodelavce:

(zneski v EUR) PODJEMNA POGODBA AVTORSKA POGODBA ŠTUDENTSKO DELO
Bruto osnova 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Neto zaslužek 727,30 727,30 658,75
Davek/Dohodnina 209,10 209,10 186,25
Prispevki* 157,40 157,40 312,40
Poseben davek/koncesijska dajatev 250,00 0,00 180,00
Skupaj strošek izplačevalca 1.343,80 1.093,80 1337,40**
DATA kalkulatorji https://data.si/avtorska-podjemna-obcasno-delo/ https://data.si/avtorska-podjemna-obcasno-delo/ https://data.si/studentsko-delo/

*upoštevana predpostavka, da je fizična oseba vključena v obvezno pokojninsko zavarovanje

**vrednost brez DDV

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja