Go to Top

Izračun otroškega dodatka – upoštevanje dohodkov

Izračun otroškega dodatka  je podrejen vplivu premoženjskega stanja družine

Izračun otroškega dodatka se opravi glede na višino povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo.  Kateri dohodki in premoženje družine se torej upoštevajo pri izračunu? Kako ti prihodki vplivajo na ceno vrtca?

Informativni izračun plače

Otroški dodatek kot dopolnilni prejemek

 Otroški dodatek je ena izmed pravic iz javnih sredstev, ki jih določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Gre za dopolnilni prejemek družine, namenjen za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Za pravilen izračun otroškega dodatka je potrebno preveriti, v kateri dohodkovni razred je uvrščena družina in koliko je otrok v družini.

 PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNI  WEBINAR  ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Dohodkovni razredi in izračun otroškega dodatka

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za izračun otroškega dodatka določa 8 dohodkovnih razredov. Najvišji, osmi dohodkovni razred, vključuje družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo trenutno znaša med 871,99 in 1.052,75 EUR.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

davčno svetovanjeVas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dohodki, ki vplivajo na izračun otroškega dodatka

 Za izračun otroškega dodatka se upoštevajo naslednji dohodki:

 • obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine,
 • pokojninske rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine,
 • dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, razen povračil stroškov,
 • dohodki na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in dohodkov za čas opravljanja,
 • preživnina, nadomestilo preživnine in drugi tovrstni prejemki,
 • nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje,
 • dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,

Kakšen davek na kapitalski dobiček naš čaka v letu 2022?

 • rente iz življenjskega zavarovanja, veteranski dodatek, invalidski in družinski dodatek, nadomestilo za invalidnost,
 • sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih prejema oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, razen če stranka dokaže drugače, v polovični višini prejetih sredstev,
 • prejemki za delo pripornikov in obsojencev,
 • pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij in dobrodelnih ustanov, prejete kot pomoč za preživetje,
 • plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah,
 • dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas opravljanja vojaške službe,
 • za izračun otroškega dodatka so pomembni tudi dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti, razen nadomestila plače,
 • obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja davke na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Premoženje, ki vpliva na izračun otroškega dodatka

 • nepremično premoženje (razen stanovanja, v katerem družina živi (do vrednosti primernega stanovanja) ter pod določenimi pogoji poslovni prostori in kmetijska zemljišča)),
 • osebna in druga vozila (do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka)
 • vodna plovila,
 • lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug in vrednostni papirji,
 • denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika (prihranki da, plača ne),
 • drugo premično premoženje (razen predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe).

 

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR PREDNOSTI IN SLABOSTI  SAMPOZAPOSLITVE

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja