Go to Top

FURS opozarja na lažna elektronska sporočila

Finančna uprava RS (FURS) ponovno opozarja, da so se pojavila lažna elektronska sporočila glede neplačanih obveznosti. Tovrstna sporočila se v določenih obdobij pojavljajo že skozi vse leto. Zavezancem svetujejo, da elektronske pošte sploh ne odpirajo.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kakšne so davčne obveznosti normiranca?

Več informacij

Lažna elektronska sporočila vsebujejo virus

Finančna uprava RS (FURS) je bila s strani zavezancev ponovno obveščena, da so ti iz elektronskega naslova FURS dobili opomine zaradi neplačanih obveznosti. Vse zavezance zato opozarjajo, da gre za lažna elektronska sporočila. Poslana so iz lažnega elektronskega naslova, v sporočilu pa je virus. Zavezancem zato svetujejo, da naj sporočila zavržejo oziroma naj jih zaradi lastne varnosti sploh ne odpirajo.

Lažna elektronska sporočila izgledajo približno takole (vir: FURS):

FURS dolžnikov ne opominja po elektronski pošti

Ob tem so na FURS izpostavili še, da dolžnike opominjajo preko sistema eDavki ali pa pisno po navadni pošti. Z opominom obveščajo zavezance o stanju njihovih neplačanih zapadlih davčnih obveznostih, opominov pa ne pošilja po elektronski pošti. V opominu so zajete obveznosti, ki so zapadle v plačilo 8 dni pred njegovo izdajo ter zamudne obresti od zapadlih neplačanih obveznosti, izračunane do vključno datuma izdaje opomina. Kakšne so davčne obveznosti podjetnika, razlagamo na seminarjih Abeceda poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?. Za vsa zahtevnejša vprašanja, pa vam nudimo tudi individualno davčno svetovanje.

Prijava na izobraževanje

Izdaja opomina pa za davčni organ ni obvezujoča. Gre za seznanitev zavezanca o njegovih neplačanih obveznostih, za ureditev morebitnih nepravilnih knjigovodskih stanj in hkrati opozorilo, da plača zapadle obveznosti in se na ta način izogne davčni izvršbi in stroškom, ki so povezani s tem.

lažna elektronska sporočila

Davčni zavezanec je v opominu pozvan na takojšnje plačilo. To pomeni, da v primeru takojšnjega plačila davčni organ ne začne postopka davčne izvršbe. Zoper zavezanca, ki po izdanem opominu zapadlih obveznosti ne plača, se začne postopek davčne izvršbe. V kolikor pa davčni zavezanec obveznosti medtem poravna, je opomin brezpredmeten.

FURS zavezancem, ki so uporabniki eDavkov, opomine vroča elektronsko prek sistema eDavki (od 1. avgusta 2014). Fizičnim osebam, ki eDavkov ne uporabljajo, pa pisno po navadni pošti. Ob tem je FURS fizičnim osebam ponovno priporočil, naj postanejo uporabniki eDavkov, saj jim bodo na ta način številne storitve lažje dostopne.

Vsak zavezanec pa svoje morebitne obveznosti do FURS lahko preveri preko sistema eDavki (storitev eKartica) ali na pristojnem finančnem uradu.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja