Go to Top

Eko inovacije : Dobro za podjetja in okolje

Ekološko – inovacijski akcijski načrt (EcoAP) se osredotoča na zelene tehnologije ter na širši koncept ekoloških inovacij.

Omenjeni akcijski načrt bo z dobrimi usmerjevalnimi ukrepi pospeševal eko inovacije v vseh gospodarskih sektorjih. Za močnejšo in bolj stabilno tržno povpraševanje po eko inovacijah bodo sprejeti ukrepi na področju regulativnih pobud, zasebnih in javnih naročil in standardov, ki bodo aktivirala mala in srednje velika podjetja, da izboljšajo svojo pripravljenost za naložbe v zelene tehnologije.

Ključni vidiki novega akcijskega načrta so:

  • spodbujanje ekoloških inovacij z uporabo okoljske politike in zakonodaje
  • podpora projektom in partnerstvom
  • razvoj novih standardov za spodbujanje ekoloških inovacij
  • izvajanje finančnih instrumentov in podpornih storitev za mala in srednja podjetja
  • spodbujanje mednarodnega sodelovanja
  • podpora razvoju novih znanj in delovnih mest ter programov usposabljanja povezanih s potrebam trga dela
  • spodbujanje eko-inovacij s pomočjo Evropskega partnerstva za inovacije

Vir: Evropska komisija (18.12.2011)