Go to Top

Dodatni zaslužek – kako registrirati?

Dodatni zaslužek je dobra ideja, posebno če v svoji službi nimate visoke plače ali če vas to delo ne izpolnjuje. In seveda, če vam izven delovnega časa ostane dovolj časa in energije.

Poslovna dejavnost, ki jo opravljate v svojem prostem času in z njo pridobite dodatni zaslužek, je lahko dober preizkus, ali ste iz podjetniškega testa. Hkrati pa tudi dober test vaše podjetniške ideje.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Če ste že v rednem delovnem razmerju, imate za dodatni zaslužek dve možnosti. Na tem mestu velja opozoriti, da je delo na črno v Sloveniji prepovedano in so zanj predpisane zelo visoke kazni.

Zakonsko veljavni možnosti pa sta ustanovitev popoldanskega s. p.-ja in osebno dopolnilno delo. Primerjavo med obema možnostima smo že naredili.

Popoldanski s. p.

Pomembno je vedeti, da lahko odprete popoldanski s. p. samo, če ste v rednem delovnem razmerju. Lahko za določen ali nedoločen čas. Le če delate za krajši čas in za preostanek delovnega časa nimate kritih prispevkov iz drugega naslova (recimo iz invalidskega zavarovanja), morate vedeti, da boste razliko do polnih prispevkov plačali sami (preko svojega s. p.-ja). Višina teh prispevkov, ki jih boste morali doplačati, je odvisna od dolžine skrajšanega delovnega časa.

Popoldanski s. p. lahko hitro, enostavno in brezplačno registrirate na naši VEM točki. Poleg tega vam bodo naši izkušeni svetovalci svetovali pravo obliko dejavnosti, ki vam bo omogočala dodatni zaslužek.
Prednost popoldanskega s.p.-ja je še v tem, da lahko opravlja vse dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008, lahko zaposluje, njegov zaslužek pa ni omejen. In ko boste ugotovili, da lahko na svojem zaslužite več kot doslej s plačo in popoldanskim s.p.-jem, boste enostavno prešli v standarden s. p. (z dnem, ko boste zaključili delovno razmerje pri delodajalcu).

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo pa je delo, ki ga lahko opravlja čisto vsak. Naprej se na Upravni enoti vpiše v seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela AJPES-a. Po prijavi pa mora za obdobje, v katerem bo opravljal osebno dopolnilno delo, kupiti vrednotnico oziroma vrednotnice. Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega je opravljanje ODD skladno z zakonodajo. Cena vrednotnice, na podlagi katere se opravlja osebno dopolnilno delo, je od 1. aprila 2018 9,48 evra. Vrednotnico mora kupiti izvajalec ali naročnik storitev, odvisno od vrste dela.

O delih, ki jih lahko posameznik opravlja kot osebno dopolnilno delo, smo že pisali – podrobno preberite, ker so vrste dela omejene. Tipični primeri so izdelovanje voščilnic, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in pomoč v gospodinjstvu, kot je čiščenje stanovanj.
Kdo torej lahko priglasi osebno dopolnilno delo? Vsi, tudi prejemniki starševskega nadomestila, študenti in dijaki, starejši od 15-ih let, upokojenci, brezposelni in tujci – če seveda izpolnjujejo pogoje za to vrsto dela. Vendar pozor: skupni prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v enem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Ta znesek je v letošnjem letu 3.186 evrov. Preberite tudi, kakšna je obdavčitev osebnega dopolnilnega dela. Izdelke, ki jih izdelate v okviru osebnega dopolnilnega dela, lahko prodajate tudi v spletni trgovini.

In pozor: o prihodku iz osebnega dopolnilnega dela je potrebno dvakrat letno poročati FURS-u!

Preberite še, kdaj je pravi trenutek za prehod iz osebnega dopolnilnega dela v samozaposlitev. Sicer pa naj vas spomnimo še na to, da če prejemate starševsko nadomestilo, zraven lahko delate prek pogodbe (brez elementov delovnega razmerja) ali opravljate osebno dopolnilno delo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja