Go to Top

Delo in zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji

Delo in zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji

Delo in zaposlovanje tujcev – 1.9.2015 se je začel uporabljati novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. S tem  se je uvedlo enotno dovoljenje za bivanje in delo, ki je nadomestilo dovoljenje za bivanje iz razloga zaposlitve.

Med drugim se z novim zakonom spreminjajo tudi pogoji za delo in zaposlitev tujcev, ki so zastopniki v svojih podjetjih v Sloveniji.

Novi pogoji za pridobitev enotnega dovoljenja za bivanje in delo zastopnikov podjetij:

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora podati soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za bivanje in delo.

Pogoji za podajo soglasja so sledeči:

Delo in zaposlovanje tujcev v Republiki SlovenijiDelodajalec mora dokazati, da aktivno posluje, kar pomeni:

  • da je pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena za polni delovni čas;
  • da je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja prihodke  najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun;
  • da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev pred mesecem vložitve vloge,  predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja.

* V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost.

Delo in zaposlovanje tujcev  – Prijava kratkotrajnega dela zastopnika

Tujec, ki je v skladu z zakonom vpisan v sodni register Republike Slovenije kot zastopnik pravne osebe, lahko opravlja delo zastopanja.

Tujec- zastopnik pravne osebe-je začetek opravljanja dela dolžan prijaviti Zavodu za zaposlovanje. To opravi  pred samim začetkom opravljanja dela in na podlagi potrdila o opravljeni prijavi lahko opravlja delo do 90 dni v koledarskem letu.

Slovenski delodajalec, ki želi zaposlovati državljane držav, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije mora izpolniti naslednje pogoje:

  • dokazati, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb
  • da ni v postopku likvidacije ali stečaja
  • da aktivno posluje, kar pomeni:

* da je pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za polni delovni čas ALI

* da je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun

* da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja,  oziroma plačilne liste,

Če je podjetje registrirano manj kot  šest mesecev, se pogoj za zaposlitev tujca na določeno delovno mesto šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost.  V okviru te dejavnosti  bo tujec opravljal delo, če v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih slovenskih kandidatov. Prav tako seveda velja pogoj, da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja.

Delo in zaposlovanje tujcev – Zaposlovanje kadra z visokošolsko izobrazbo

V kolikor želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo mu ni potrebno dokazovati, da aktivno posluje in prav tako mu ni potrebno investirati 50.000 eurov v dejavnost. Mora le pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb

Delo in zaposlovanje tujcev  – Modra karta EU

Če želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo iz za njega pridobiti modro karto EU mu ni potrebno dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni potrebno investirati 50.000 eurov v dejavnost,  mora pa izpolniti naslednje pogoje:

  • pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb
  • S tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero bo tujcu zagotovil plačo v višini najmanj 1,5 kratnika povprečne bruto plače v republiki Sloveniji.

* Tujec z modro karto EU ima pravico do takojšnjega združevanja družine. Ni mu potrebno čakati da izpolni pogoj enoletnega bivanja v Republiki Sloveniji.

Za več informacij v zvezi z enotnim dovoljenjem in drugimi oblikami zaposlovanja v Sloveniji nam pišite na e-mail data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja