Go to Top

Hidroizolacija objektov

Hidroizolacija objektov - Data d.o.o.

 

SPOT

 

Hidroizolacija objektov in povezana hidroizolacijska dela predstavljajo najbolj ključno investicijo, ki jo lahko naredite v vaš objekt. Velikokrat je to lahko prav ta investiciji tudi tista, ki odloča o dolgoročnih pogojih kot so kritje morebitne škode s strani zavarovalnice.

Poletni meseci so ugodni tudi za graditev in obnovo objektov in zato bomo predstavili dejavnost kot je hidroizolacija objektov, saj je ta dejavnost tudi regulirana in zahteva izpolnitev posebnih pogojev.

Hidroizolacija objektov predstavlja tudi bolj propulzivno dejavnost med gradbenimi, saj uporablja tudi vedno bolj napredne materiale in snovi in tako nudi širok spekter storitev.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Hidroizolacija - kot dejavnost ki jo je potrebno registrirati

Hidroizolacija objektov je dejansko dejavnost v skupini »Druga specializirana gradbena dela« (SKD 43.990). Tako mora podjetje, ki opravlja bodisi to dejavnost ali katero drugo kot npr. betoniranje, polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov ali postavljanje dimnikov in podobno.

Več o teh dejavnostih si lahko preberete na spletni strani, med drugimi si lahko preberete tudi članek Betoniranje: poslovna priložnost za čas rasti.

Hidroizolacija objektov je obrtna

Ker hidroizolacija objektov, kot tudi druge obrtne dejavnosti, zahteva obrtno dovoljenje, je tega potrebna pridobiti pred opravljanjem dejavnosti. Potrebno se je vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Pred vložitvijo vloge mora biti podjetnih že ustrezno statusno-pravno organiziran in izpolnjevati pogoje za nosilca obrtne dejavnosti.

>> Registracija s. p. ali ustanovitev d. o. o. se na VEM točki DATA opravi hitro, enostavno in brezplačno. Kako poteka celoten postopek, brezplačno razlagamo na Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Hidroizolacija in nosilec obrtne dejavnosti

Hidroizolacija objektovNosilec obrtne dejavnosti, kot je hidroizolacija objektov zahteva od nosilca dejavnosti ustrezno poklicno usposobljenost. To pomeni ustrezno izobrazbo ali ustrezne delovne izkušnje. Nosilec obrtne dejavnosti je lahko tudi zaposlena oseba, ki izpolnjuje pogoje. V kolikor taka oseba zapusti podjetje, začasno ali trajno, ga je imetnik obrtnega dovoljenja dolžan nadomestiti v roku šestih mesecev. V času odsotnosti pa ne sme opravljati obrtne dejavnosti.
Začasna prekinitev je možna, za obdobje enega leta, a le iz utemeljenih razlogov.

Izobrazba za opravljanje dejavnosti

V primeru dejavnosti hidroizolacije objektov, je za nosilca obrtne dejavnosti zahtevana ustrezna izobrazba ali ustrezne delovne izkušnje. V primeru izobrazbe je zahtevana vsaj srednješolska poklicna izobrazba smeri zidar, kot izkušnje pa je ustrezno opravljanje dejavnosti vsaj 6 zaporednih let, ali 3 zaporedna leta ob dokazanem 3 letnem usposabljanju za to dejavnost , ali opravljanju dejavnosti pred tem vsaj 5 let ali pri opravljanju dejavnosti hidroizolacija objektov vsaj zaporednih 5 let, pri čemer je bila vsaj tri od petih let na strokovnih položajih z odgovornostjo za nekatere sektorje podjetja ter dokazilu, da je opravila vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost.

V praksi je za v EU pridobljene kvalifikacije urejeno tudi priznavanje poklicnih izkušenj.

Hidroizolacija in odgovorni vodja del

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del kot so hidroizolacija objektov na zahtevnih objekt imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, na nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih. V primeru opravljanja le posameznih del, pa je potrebno imenovanje odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je izvajalec usposobljen.

Hidroizolacija objektov zahteva odgovornega vodja del, ki je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Odgovorni vodja mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev in obvezen član poklicne zbornice. Za vpis v imenik je zahtevano izpolnjevanje predpisane pogoje za opravljanje inženirskih storitev in drugih strokovnih del pri gradnji objektov . Pogoji so kombinacija tako izobrazbe kot izkušnje, kot tudi strokovni izpit. Odgovorni vodja se mora tudi izkazovati z žigom.

Pooblaščeni inženir lahko, po opravljenem ustreznem dopolnilnem izpitu in ob predložitvi dokazil o ustreznih delovnih izkušnjah, zaprosi za ustrezno razširitev pooblastil.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Hidroizolacija in zavarovanje odgovornosti za škodo

Pred začetkom in celoten čas opravljanja del kot so hidroizolacija objektov, je potrebno imeti zavarovano odgovornost za škodo. To velja tako za projektanta, izvajalca, nadzornika in revidenta del, in mora kriti odgovornost podjetja za ravnanje vseh oseb, ki za podjetje opravljajo te naloge.

Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 41.000 EUR.

Pravna podlaga

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije, Uredba o obrtnih dejavnostih, Obrtni zakon (ObrZ).

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja