Go to Top

BREZPLAČNI DVODNEVNI SEMINAR – Spremembe davčne zakonodaje

Brezplačni dvodnevni seminar 8. in 9. januarja 2020!

DATA d.o.o. v svojih poslovnih prostorih (Dunajska 136, 1000 Ljubljana) organizira dvodnevni seminar, na katerem Vas bomo seznanili z novostmi, ki jih prinašajo spremembe davčne zakonodaje. Seminar je BREZPLAČEN, udeležba pa oba dneva obvezna.

Brezplačni dvodnevni seminar bo izvedel mag. Dejan Petkovič, davčni in podjetniški svetovalec.

Brezplačni dvodnevni seminar – Program

8.1.2020: Davčne spremembe v letu 2020

8:30 – 9:00 Registracija

9:00 – 14:00 Predavanja

Brezplačni dvodnevni seminar bo postregel s predstavitvijo pomembnih novosti Zakona o dohodnini v letu 2020:

 • obdavčitev dohodkov fizičnih oseb: obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove,
 • minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakona o minimalni plači – posebna pozornost za delodajalce,
 • omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti), ki se všteva v letno davčno osnovo,
 • zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno obdobje?
 • kapital pridobljen pred 1.1.2003 in prodaja le-tega,
 • davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
 • davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
 • dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe,
 • priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala,
 • obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve, obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja. 

Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020:

 • sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom,
 • izstopna obdavčitev pri čezmejnih transakcijah,
 • omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer.

Novosti ZDDV-1 v letu 2020:

 • dodatni pogoji za oproščeno dobavo blaga znotraj Unije,
 • pravila skladiščenja na odpoklic,
 • popravek odbitka DDV,
 • ukinitev popravka odbitka DDV pri tatvinah.

 

9.1.2020: Obračun DDPO za leto 2019

8:30 – 9:00 Registracija

9:00 – 14:00 Predavanja

Brezplačni dvodnevni seminar bo namenjen predstavitvi pomembnih postavk obračuna DDPO. Omenili bomo tudi nekatere davčne izkušnje iz leta 2019. Opozorili vas bomo tudi na novejšo slovensko sodno prakso:

 • kaj je novega prinesla novela ZDDPO-2, ki jo uporabljamo že od 1.1.2019 naprej (nadzorovana tuja družba, amortiziranje sredstev obvladovanih v poslovnem najemu),
 • uvodno o obrazcu DDPO in prilogah k obračunu DDPO za leto 2019,
 • obravnava zahtevnejših alinej v obračunu DDPO,
 • nekateri specifični odhodki ter poslovni dogodki in njihova obravnava: slabitve sredstev, rezervacije, aktuarski dobički in izgube, stroški prikritih izplačil dobička in kako se izogniti tem tveganjem, drobne ugodnosti zaposlenim…
 • pravilno poročanje glede povezanih oseb, posojilne pogodbe med povezanimi osebami (uvod obračuna DDPO, priloge in zagotavljanje dokumentacije),
 • pravila glede koriščenja preteklih davčnih izgub, povezano tudi s spremembami lastništva v družbi,
 • zgode in nezgode pri koriščenju investicijskih olajšav (kdaj je oprema del nepremičnine in kdaj ni?) in problematika olajšav za raziskave in razvoj,
 • obresti od presežka posojil, izvzemanje prihodkov od dividend in donosov od prodaje deležev,
 • v tujini plačani davki, davčni odtegljaja v tujini, dokazi o plačanih davkih, upoštevanje le-teh v Sloveniji in kako brati Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • pravilna davčna osnova pri prodaji premoženja v stečaju,
 • pravilna računovodska in davčna obravnava sredstev, ki ste jih prevzeli s statusnim preoblikovanjem (s pripojitvijo, oddelitvijo),
 • darila zaposlenim, darila poslovnim partnerjem, drobne pozornosti zaposlenim, ukrepi za zagotavljanje zdravja na delovnem mestu.

 

Na brezplačni dvodnevni seminar se lahko prijavite na e-mail: pravnasluzba@data.si. Prijave na brezplačni dvodnevni seminar zbiramo do zasedbe prostih mest oziroma najpozneje do 06.01.2020.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja