Go to Top

Ali lahko tujec odpre sp?

Kako lahko tujec odpre s.p.?

Ali lahko tujec odpre sp? V nadaljevanju članka vam razložimo, kako.

Tujec se lahko registrira kot podjetnik, če ima veljavno osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, treh let ali prost dostop na trg dela.

Tujec, ki se želi pri nas registrirati kot podjetnik, nujno potrebuje slovensko davčno številko, ki jo pridobi z vpisom v Davčni register in EMŠO, ki jo Ali lahko tujec odpre s.p.?pridobi z vpisom v centralni register prebivalstva. Vlogo za vpis v Davčni register vloži na davčnem uradu. Na vlogi mora navesti, da davčno številko potrebuje za registracijo s.p., da davčni urad v Davčni register uredi tudi vpis v Centralni register prebivalstva oziroma pridobitev EMŠO (AJPES. 2014. Dostopno preko Ajpesa.

Državljani članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter njihovi družinski člani, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje v RS, imajo pravico do prostega dostopa na slovenski trg in za registracijo s.p.-ja ne potrebujejo osebnega delovnega dovoljenja.

Ali lahko tujec odpre sp – za registracijo podjetja mora ta navesti naslednje podatke:

  • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave za vpis in ni starejši od treh mesecev od dne vložitve prijave za vpis
  • firmo podjetnika in podatke o sedežu
  • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko
  • podatke o zastopniku
  • navedbo dejavnosti, ki jo bo opravljal
  • izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj

Če oseba ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, na katerem želi registrirati sp, mora priložiti tudi overjeno dovoljenje lastnika objekta, da lahko na tem naslovu posluje.

Podali smo vam vse potrebne informacije na vprašanje ali lahko tujec odpre sp.

Proces za registracijo vašega sp-ja bodo izvedli prijazni in izkušeni podjetniški svetovalci naše točke VEM DATA. Dogovorite se za termin na telefonski številki 01 6001 530 ali pišite na data@data.si.

 

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja