Go to Top

Kako poimenovati svoje podjetje?

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetja na trgu, je prav njegovo ime. Ta predstavlja  identiteto podjetja, njegovo individualnost, prepoznavnost na trgu, zato je o imenu potrebno dobro razmisliti.

Morda želite z imenom svojemu podjetju vdihniti nekaj osebnosti, vendar je pri tem bolje ohranjati objektivnost. Ime se namreč mora dobro obnesti na Kako poimenovati svoje podjetje?vseh področjih – pri logotipu, na spletni strani, pri oglaševanju, promocijskih materialih in podobno.

Pravila

Pri poimenovanju podjetja je potrebno upoštevati nekaj pravil.

  • Ta mora biti v slovenskem jeziku, lahko tudi latinskem (mrtvem jeziku), ne pa v tujem jeziku. Uporabi tujega jezika se lahko strogim zakonskim zapovedim prilagodite tako, da uporabite tujo besedo, ki nima pomena. Prepovedane so namreč tuje besede s pomenom. Družbo lahko ustanovite tudi v tujini in z njo poslujete v Sloveniji, lahko pa se odločite za z zakonom dovoljeno uporabo prevoda slovenske firme v tuj jezik.
  • Ne sme vsebovati črk, ki niso v slovenski abecedi
  •  Jasno se mora razlikovati od imen, ki so že registrirana v registru podjetij AJPES. Pri registraciji podjetja morate izbrati dolgo ime, pri čemer so obvezne sestavine ime, dejavnost in oznaka d.o.o. Kratko ime podjetja ni obvezno, sestoji pa brez navedbe dejavnosti. Na tak način se na trgu predstavlja večina podjetij.

Omejitve

Za uporabo besede Slovenija, njenih izpeljank in kratic, slovenske zastave, grba in uporabo besed, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost, je potrebno za dovoljenje prositi  Vlado RS ali pristojni organ lokalne skupnosti. Prav tako je za dovoljenje potrebno prositi a uporabo imena, priimka ali psevdonima zgodovinske ali druge znamenite osebe. Prepovedana je uporaba besed, ki nasprotujejo zakonu ali morali in uporaba ali posnemanje uradnih znakov, znanih blagovnih ali storitvenih znamk drugih upravičencev.

Pred vpisom podjetja v register, preverite ustreznost imena. V nasprotnem primeru vam registrski organ zavrne vpis v register, ukrepa pa lahko tudi že registrirana družba s podobno ali enako firmo in s tožbo zahteva opustitev firme novega podjetja, njen izbris iz registra in odškodnino. To lahko stori v treh letih po vpisu podjetja v register.

Nasveti

  • Ali je dobra ideja, da vključite svoje ime?
  • Je boljša ideja moderno ime ali se pa bolj nagibate k tradicionalnemu?
  • Ali naj ime že na daleč razglaša dejavnost podjetja?
  • Če razmišljate o modernih frazah, premislite, ali bodo te kmalu izzvenele.
  • Če nameravati svoj posel širiti v tujino, preverite pomen imena v tujem jeziku.
  • Naj bo črkovanje imena čim bolj preprosto.

Za več informacij se udeležite brezplačnega izobraževanja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja