Go to Top

Opozorilo vsem podjetnikom: oddajte letna poročila

Mesec marec je mesec poročanja. Vsi podjetniki morajo oddati letna poročila na AJPES.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 58. členu in 59. členu določa, da morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložiti na AJPES letna poročila javno objavo in za državno statistiko.

Gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil in druge podatke izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Majhne gospodarske družbe, osebne družbe ter samostojni podjetniki morajo za javno objavo predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v treh mesecih po koncu poslovnega leta.

Za gospodarske družbe in zadruge, ki imajo status socialnega podjetja, velja predložitev letnega poročila po Zakonu o socialnem podjetništvu in skladno s Slovenskim računovodskim standardom 40.

Kako je sestavljeno letno poročilo, roke ter način predložitve pa boste našli v Navodilih o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja