Go to Top

Kdaj morajo podjetniki dopolniti oceno tveganja in kako?

Oceno tveganja podjetja izdela varnostni inženir oziroma podjetje, ki je registrirano za opravljanje dejavnosti in ima Koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Kdaj morajo podjetniki dopolniti oceno tveganja in kako?Podjetniki, ki ustanovijo podjetje, morajo čim prej po registraciji podjetja (natančni roki niso določeni), opraviti še sledeče postopke:

  • Usposobiti se morajo za varno in zdravo delo
  • Izdelati oceno tveganja podjetja
  • Opraviti zdravniški pregled na medicini dela

V zvezi z navedenimi postopki po registraciji podjetja, se med novimi podjetniki vedno pojavljajo dodatna vprašanja in dileme, največkrat v povezavi z izdelavo ocene tveganja podjetja. Je ocena tveganja enkrat za vselej izdelan dokument podjetja? Ga je treba dopolnjevati, če se podjetnik začne ukvarjati z novo dejavnostjo? Kdo izdela tak dokument? Katere podatke v oceni tveganja mora podjetnik sproti osvežiti in dopolnjevati?

Navedeni postopki, ki jih mora novi podjetnik opraviti po registraciji podjetja, niso enkrat za vselej opravljeni postopki, ampak jih morajo podjetniki opraviti vsakič, ko pride v podjetju do sprememb, ki zadevajo izjavo o varnosti in zdravju pri delu ali oceno tveganja. Če se na primer podjetnik začne ukvarjati z novo dejavnostjo v podjetju in jo doregistrira v podjetje, mora za novo dejavnost opraviti dodatno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu in dopolniti oceno tveganja.

Glede spremembe podatkov v oceni tveganja je novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 2. točki 17. člena jasen:

Delodajalec mora popraviti ali dopolniti oceno tveganja vsakokrat:

  • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni
  • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocena temeljila
  • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja

Pripravila: Bogdana Rejc, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja