Go to Top

Zunanji izvajalci – Ahilova peta ali dodana vrednost podjetju?

Zunanji izvajalci lahko opravljajo delo za podjetje na podlagi civilnopravnih pogodb. Delo, ki ga zunanji izvajalci opravljajo je lahko zelo raznoliko. Zunanji izvajalci omogočajo, da se podjetje lahko bolj poglobljeno in učinkovito ukvarja z razvojem svoje temeljne dejavnosti. Vendar zunanji izvajalci ne prinašajo le koristi, ampak tudi določena tveganja. Kaj pa se podjetju finančno/davčno bolj izplača ob upoštevanju sprememb na davčnem področju? Zaposliti kader za zgolj minimalno plačo ali najeti zunanje izvajalce? Kakšno neto oziroma bruto plačo in regres ponuditi kandidatom?  Pogosto kandidiati namreč upoštevajo tudi posledice, ki jih imajo odločitve o sprejemu dela na socialne transferje, kot so na primer otroški dodatki. Uporabite Datine kalkulatorje in preverite.

Informativni izračun plače

12. Dnevi podjetništva 2019

Da boste z ustvarjalnim delom lažje dosegli konkurenčno prednost, poskrbite za dosledno izvrševanje vseh obveznosti! Prijavite se na 12. Dneve podjetništva, kjer boste izvedeli kakšne so obveznosti delodajalca, če delo opravljate z zunanjimi izvajalci.

Prijava 12. Dnevi podjetništva

Zunanji izvajalci delo pogosto opravljajo preko podjemne pogodbe

V tem članku bo izpostavljena predvsem podjemna pogodba. To je pogodba o delu, ki so zunanji izvajalci sklenejo s podjetjem. Vendar pa Inšpektorat za delo vsako leto ugotavlja kršitve in zlorabe zakonodaje z izbiro podjemne pogodbe namesto pogodbe o zaposlitvi. Predvsem so problematični primeri, ko obstajajo elementi delovnega razmerja. Zunanji izvajalci bi torej v tem primeru morali biti zaposleni v podjetju.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Pravniki Data d.o.o. svetujejo, da v primeru obstoja vseh elementov delovnega razmerja, delavci smejo delo opravljati le na podlagi pogodbe o zaposlitvi (in ne kot zunanji izvajalci). Kateri so elementi delovnega razmerja in kateri elementi podjemne pogodbe, pa si preberite v nadaljevanju članka.

Podjemna pogodba ali delovno razmerje?

Zunanji izvajalci sklenejo podjemno pogodbo

Zakon, ki ureja civilnopravne podlage za opravljanje dela je Obligacijski zakonik (OZ). OZ opredeljuje podjemno pogodbo. Gre za pogodbo o delu, kot pogodbo s katero se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari ali kakšno telesno ali umsko delo ipd. Naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Naročnik ima pravico nadzorovati posel in dajati navodila, če to ustreza naravi posla, podjemnik pa mu mora to omogočiti.

Obvezno opravljanje dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Inšpektorat za delo je v letu 2018 zabeležil 109 kršitev na področju sklepanja pogodb civilnega prava v nasprotju z ZDR-1. Iz Poročila Inšpektorata za delo v letu 2018 izhaja, da so delodajalci z delavcem oziroma samostojnim podjetnikom, študentom ali upokojencem (zunanji izvajalci) sklenili pogodbo civilnega prava (podjemno pogodbo, avtorsko pogodbo in podobno), četudi so pri njihovem delu obstajali elementi delovnega razmerja.

Kakšne so posledice ugotovitve take kršitve?

V kolikor inšpektor ugotovi tovrstno kršitev, delodajalcu v upravnem inšpekcijskem postopku prepove opravljanje dela delavcu do odprave nepravilnosti. Inšpektor v prepovedni odločbi hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se nanaša prepoved, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom. V kolikor delodajalec delavcu še vedno omogoča opravljanje dela po pogodbi civilnega prava, kljub prepovedi inšpektorja, se kaznuje za prekršek globo od 4.500 do 20.000 eurov.

Pravni nasvet

Če obstajajo elementi delovnega razmerja, se na podlagi 13. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon. Slednje pomeni, da je potrebno upoštevati posebnosti v posameznih dejavnostih, ki so opredeljene v specialni zakonodaji.

Presoja elementov za opravljanje dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali civilnopravne pogodbe:

Vrsta pogodbe Pogodba o zaposlitvi Podjemna pogodba
Pravna podlaga ZDR-1 OZ
Elementi – prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca

– za plačilo,

– osebno

– nepretrgano opravlja delo

po navodilih in

pod nadzorom delodajalca

– stranki dolžni izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti

– konkurenčna prepoved

– prostovoljnost pogodbenega odnosa

– odplačnost pogodbenega odnos

– možnost prenosa izvedbe dela/ storitve na tretjo osebo

– vezanost na navodila naročnika in možnost njegovega nadzora

– zunanji izvajalci po podjemni pogodbi smejo opravljati delo tudi za naročnike, ki lahko predstavljajo konkurenco

 

Če niso podani popolnoma vsi elementi delovnega razmerja, potem v tem primeru pogodbeno razmerje ni delovno razmerje.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja